@@ -1,9723 +1,9723 @@
1
# newpar
2
# sent_id = 102
3
# text = З особливою запопадливістю цензори вичищали все, пов’язане з історією українського культурного спротиву чи, іншими словами, культурництвом як державницькою діяльністю Старої Громади та Плеяди.
4
1 З з ADP _ Case=Ins _ _ _ _
5
2 особливою особливий ADJ _ Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
6
3 запопадливістю запопадливість NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
7
4 цензори цензор NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
8
5 вичищали вичищати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
9
6 все все PRON _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|PronType=Tot _ _ _ SpaceAfter=No
10
7 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
11
8 пов’язане пов’язаний ADJ _ Aspect=Perf|Case=Acc|Gender=Neut|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
12
9 з з ADP _ Case=Ins _ _ _ _
13
10 історією історія NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
14
11 українського український ADJ _ Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
15
12 культурного культурний ADJ _ Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc _ _ _ _
16
13 спротиву спротив NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
17
14 чи чи CCONJ _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
18
15 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
19
16 іншими інший DET _ Case=Ins|Number=Plur|PronType=Ind _ _ _ _
20
17 словами слово NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Neut|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
21
18 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
22
19 культурництвом культурництво NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Neut _ _ _ _
23
20 як як SCONJ _ _ _ _ _ _
24
21 державницькою державницький ADJ _ Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
25
22 діяльністю діяльність NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
26
23 Старої старий ADJ _ Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem _ _ _ _
27
24 Громади громада NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
28
25 та та CCONJ _ _ _ _ _ _
29
26 Плеяди плеяда NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
30
27 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
31
32
# sent_id = 103
33
# text = Про настрої тодішньої «молодої України» свідчить хоча б щиросердно - радісний пасаж з листа до матері: «Вчора ми з кнакною були на концерті в пользу чорногорців, дуже гарний концерт був.
34
1 Про про ADP _ Case=Acc _ _ _ _
35
2 настрої настрій NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
36
3 тодішньої тодішній ADJ _ Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
37
4 « « PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
38
5 молодої молодий ADJ _ Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem _ _ _ _
39
6 України Україна PROPN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
40
7 » » PUNCT _ _ _ _ _ _
41
8 свідчить свідчити VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
42
9 хоча хоча PART _ _ _ _ _ _
43
10 б б PART _ _ _ _ _ _
44
- 11 щиросердно щиросердний ADJ _ Hyph=Yes _ _ _ _
45
12 - - PUNCT _ _ _ _ _ _
46
- 13 радісний радісний ADJ _ Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc _ _ _ _
47
- 14 пасаж пасаж NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
48
15 з з ADP _ Case=Gen _ _ _ _
49
16 листа лист NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
50
17 до до ADP _ Case=Gen _ _ _ _
51
18 матері мати NOUN _ Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
52
19 : : PUNCT _ _ _ _ _ _
53
20 « « PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
54
21 Вчора вчора ADV _ _ _ _ _ _
55
22 ми ми PRON _ Animacy=Anim|Case=Nom|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs _ _ _ _
56
23 з з ADP _ Case=Ins _ _ _ _
57
24 кнакною кнакна NOUN _ Animacy=Anim|Case=Ins|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ _
58
25 були бути VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
59
26 на на ADP _ Case=Loc _ _ _ _
60
27 концерті концерт NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ _
61
- 28 в в ADP _ Case=Acc _ _ _ _
62
29 пользу польза NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Style=Odd _ _ _ _
63
30 чорногорців чорногорець NOUN _ Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
64
31 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
65
32 дуже дуже ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
66
33 гарний гарний ADJ _ Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc _ _ _ _
67
34 концерт концерт NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
68
35 був бути VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
69
36 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
70
71
# sent_id = 105
72
# text = Мєдвєдєв співав «Гетьмани», «Олесю», «Дощик», хор співав «Гей не дивуйте», співачка Снарская (наша волинячка) — «Чом, чом чорнобров», а в самому кінці хор утяв «Српиjа свободна» («Ще не вмерла Україна»).
73
1 Мєдвєдєв Мєдвєдєв PROPN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Sur _ _ _ _
74
2 співав співати VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
75
3 « « PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
76
4 Гетьмани гетьман NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
77
5 » » PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
78
6 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
79
7 « « PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
80
- 8 Олесю Олеся PROPN _ Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Fem|NameType=Giv _ _ _ SpaceAfter=No
81
9 » » PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
82
10 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
83
11 « « PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
84
- 12 Дощик дощик NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
85
13 » » PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
86
14 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
87
15 хор хор NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
88
16 співав співати VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
89
17 « « PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
90
18 Гей гей INTJ _ _ _ _ _ _
91
19 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
92
20 дивуйте дивувати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
93
21 » » PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
94
22 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
95
23 співачка співачка NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
96
- 24 Снарская Снарская PROPN _ Animacy=Anim|Foreign=Yes _ _ _ _
97
25 ( ( PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
98
26 наша наш DET _ Case=Nom|Gender=Fem|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs _ _ _ _
99
27 волинячка волинячка NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
100
28 ) ) PUNCT _ _ _ _ _ _
101
29 — — PUNCT _ _ _ _ _ _
102
30 « « PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
103
31 Чом чом ADV _ PronType=Int|Style=Coll _ _ _ SpaceAfter=No
104
32 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
105
33 чом чом ADV _ PronType=Int|Style=Coll _ _ _ _
106
34 чорнобров чорнобров NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
107
35 » » PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
108
36 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
109
37 а а CCONJ _ _ _ _ _ _
110
38 в в ADP _ Case=Loc _ _ _ _
111
39 самому самий DET _ Case=Loc|Gender=Masc|PronType=Prs|Reflex=Yes _ _ _ _
112
40 кінці кінець NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ _
113
41 хор хор NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
114
42 утяв утяти VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
115
43 « « PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
116
- 44 Српиjа Српиjа NOUN _ Foreign=Yes _ _ _ _
117
- 45 свободна свободна X _ Foreign=Yes _ _ _ SpaceAfter=No
118
46 » » PUNCT _ _ _ _ _ _
119
47 ( ( PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
120
48 « « PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
121
49 Ще ще ADV _ _ _ _ _ _
122
50 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
123
51 вмерла вмерти VERB _ Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
124
52 Україна Україна PROPN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
125
53 » » PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
126
54 ) ) PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
127
55 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
128
129
# sent_id = 106
130
# text = Дивно було чути сю мелодію в концерті!
131
1 Дивно дивно ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
132
2 було бути VERB _ Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
133
3 чути чути VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ _
134
4 сю сей DET _ Case=Acc|Gender=Fem|PronType=Dem|Style=Rare _ _ _ _
135
5 мелодію мелодія NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
136
6 в в ADP _ Case=Loc _ _ _ _
137
7 концерті концерт NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
138
8 ! ! PUNCT _ _ _ _ _ _
139
140
# sent_id = 107
141
# text = Ми з кнакною руки одбили, плескаючи».
142
1 Ми ми PRON _ Animacy=Anim|Case=Nom|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs _ _ _ _
143
2 з з ADP _ Case=Ins _ _ _ _
144
3 кнакною кнакна NOUN _ Animacy=Anim|Case=Ins|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ _
145
- 4 руки рука NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
146
5 одбили одбити VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
147
6 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
148
- 7 плескаючи плескати VERB _ Aspect=Imp|Tense=Pres|VerbForm=Conv _ _ _ SpaceAfter=No
149
8 » » PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
150
9 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
151
152
# sent_id = 108
153
# text = (Зрозуміло, що крамольну згадку про «Ще не вмерла…» вилучили, а цензуроване речення сприймалося якимось надміру екзальтованим.)
154
1 ( ( PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
155
2 Зрозуміло зрозуміло ADV _ Degree=Pos _ _ _ SpaceAfter=No
156
3 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
157
4 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
158
5 крамольну крамольний ADJ _ Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
159
6 згадку згадка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
160
7 про про ADP _ Case=Acc _ _ _ _
161
8 « « PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
162
9 Ще ще ADV _ _ _ _ _ _
163
10 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
164
11 вмерла вмерти VERB _ Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ Promoted=Yes|SpaceAfter=No
165
12 … … PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
166
13 » » PUNCT _ _ _ _ _ _
167
14 вилучили вилучити VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
168
15 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
169
16 а а CCONJ _ _ _ _ _ _
170
17 цензуроване цензурований ADJ _ Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Neut|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
171
18 речення речення NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut _ _ _ _
172
19 сприймалося сприйматися VERB _ Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
173
- 20 якимось якийсь DET _ Case=Ins|Gender=Neut|PronType=Ind _ _ _ _
174
- 21 надміру надміру ADV _ _ _ _ _ _
175
- 22 екзальтованим екзальтований ADJ _ Aspect=Perf|Case=Ins|Gender=Neut|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ SpaceAfter=No
176
23 . . PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
177
24 ) ) PUNCT _ _ _ _ _ _
178
179
# sent_id = 109
180
# text = Так сприймала свій національний гімн ґенерація, яка й спромоглася відродити державу, це якраз із цього кола вийшло чимало провідних діячів Української Народної Республіки.
181
1 Так так ADV _ PronType=Dem _ _ _ _
182
2 сприймала сприймати VERB _ Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
183
3 свій свій DET _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes _ _ _ _
184
4 національний національний ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
185
5 гімн гімн NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
186
- 6 ґенерація ґенерація NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
187
7 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
188
8 яка який DET _ Case=Nom|Gender=Fem|PronType=Rel _ _ _ _
189
9 й й PART _ _ _ _ _ _
190
10 спромоглася спромогтися VERB _ Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
191
11 відродити відродити VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf _ _ _ _
192
12 державу держава NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
193
13 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
194
- 14 це це PART _ _ _ _ _ _
195
15 якраз якраз PART _ _ _ _ _ _
196
16 із із ADP _ Case=Gen _ _ _ _
197
- 17 цього цей DET _ Case=Gen|Gender=Neut|PronType=Dem _ _ _ _
198
18 кола коло NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
199
19 вийшло вийти VERB _ Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
200
20 чимало чимало ADV _ _ _ _ _ _
201
21 провідних провідний ADJ _ Case=Gen|Number=Plur _ _ _ _
202
22 діячів діяч NOUN _ Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
203
23 Української український ADJ _ Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
204
24 Народної народний ADJ _ Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
205
25 Республіки республіка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
206
26 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
207
208
# sent_id = 110
209
# text = Модерністське розмежування політики і мистецтва не означало для Лесі Українки зречення громадянського служіння.
210
1 Модерністське модерністський ADJ _ Case=Nom|Gender=Neut _ _ _ _
211
2 розмежування розмежування NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut _ _ _ _
212
3 політики політика NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
213
4 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
214
- 5 мистецтва мистецтво NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
215
6 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
216
7 означало означати VERB _ Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
217
8 для для ADP _ Case=Gen _ _ _ _
218
9 Лесі Леся PROPN _ Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Fem|NameType=Giv _ _ _ _
219
10 Українки Українка PROPN _ Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Fem|NameType=Sur _ _ _ _
220
11 зречення зречення NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
221
12 громадянського громадянський ADJ _ Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
222
13 служіння служіння NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
223
14 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
224
225
# sent_id = 111
226
# text = Тільки от писання патріотичних віршів поетка вже служінням і обов’язком не вважала.
227
- 1 Тільки тільки CCONJ _ _ _ _ _ _
228
2 от от PART _ _ _ _ _ _
229
- 3 писання писання NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut _ _ _ _
230
4 патріотичних патріотичний ADJ _ Case=Gen|Degree=Pos|Number=Plur _ _ _ _
231
5 віршів вірш NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
232
6 поетка поетка NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
233
7 вже вже ADV _ _ _ _ _ _
234
8 служінням служіння NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Neut _ _ _ _
235
9 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
236
10 обов’язком обов’язок NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ _
237
11 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
238
12 вважала вважати VERB _ Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
239
13 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
240
241
# sent_id = 112
242
# text = «Що ж до мене, — звірялася Михайлові Драгоманову, — то я тільки генієві можу простить кепсько збудований вірш, та й то не завжди.
243
1 « « PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
244
- 2 Що що PRON _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut|PronType=Rel _ _ _ _
245
3 ж ж PART _ _ _ _ _ _
246
4 до до ADP _ Case=Gen _ _ _ _
247
5 мене я PRON _ Animacy=Anim|Case=Gen|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs _ _ _ SpaceAfter=No
248
6 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
249
7 — — PUNCT _ _ _ _ _ _
250
8 звірялася звірятися VERB _ Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
251
- 9 Михайлові Михайло PROPN _ Animacy=Anim|Case=Dat|Gender=Masc|NameType=Giv _ _ _ _
252
- 10 Драгоманову Драгоманов PROPN _ Animacy=Anim|Case=Dat|Gender=Masc|NameType=Sur _ _ _ SpaceAfter=No
253
11 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
254
12 — — PUNCT _ _ _ _ _ _
255
- 13 то то PART _ _ _ _ _ _
256
14 я я PRON _ Animacy=Anim|Case=Nom|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs _ _ _ _
257
15 тільки тільки PART _ _ _ _ _ _
258
16 генієві геній NOUN _ Animacy=Anim|Case=Dat|Gender=Masc _ _ _ _
259
17 можу могти VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
260
- 18 простить простити VERB _ Aspect=Perf|Style=Coll|VerbForm=Inf _ _ _ _
261
19 кепсько кепсько ADV _ _ _ _ _ _
262
- 20 збудований збудований ADJ _ Animacy=Inan|Aspect=Perf|Case=Acc|Gender=Masc|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
263
- 21 вірш вірш NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
264
22 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
265
23 та та CCONJ _ _ _ _ _ _
266
24 й й PART _ _ _ _ _ _
267
25 то то PART _ _ _ _ _ _
268
26 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
269
27 завжди завжди ADV _ PronType=Tot _ _ _ SpaceAfter=No
270
28 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
271
272
# sent_id = 113
273
# text = Українським же поетам слід би на який час заборонити писати національно - патріотичні вірші, то, може б, вони скоріше версифікації вивчились, примушені до того лірикою та перекладами, а то тепер вони найбільше надіються на патріотизм своїх читців, а не на власну рифму та розмір.»
274
- 1 Українським український ADJ _ Case=Dat|Number=Plur _ _ _ _
275
2 же же PART _ _ _ _ _ _
276
3 поетам поет NOUN _ Animacy=Anim|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
277
4 слід слід ADV _ _ _ _ _ _
278
5 би би PART _ _ _ _ _ _
279
6 на на ADP _ Case=Acc _ _ _ _
280
- 7 який який DET _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|PronType=Ind _ _ _ _
281
8 час час NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
282
9 заборонити заборонити VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf _ _ _ _
283
10 писати писати VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ _
284
- 11 національно національний ADJ _ Hyph=Yes _ _ _ _
285
12 - - PUNCT _ _ _ _ _ _
286
13 патріотичні патріотичний ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Number=Plur _ _ _ _
287
14 вірші вірш NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
288
15 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
289
16 то то SCONJ _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
290
17 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
291
18 може може ADV _ _ _ _ _ _
292
19 б б PART _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
293
20 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
294
21 вони вони PRON _ Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
295
22 скоріше скоріше ADV _ Degree=Cmp _ _ _ _
296
- 23 версифікації версифікація NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
297
24 вивчились вивчитися VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
298
25 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
299
26 примушені примушений ADJ _ Aspect=Perf|Case=Nom|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
300
27 до до ADP _ Case=Gen _ _ _ _
301
- 28 того те PRON _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut|PronType=Dem _ _ _ _
302
29 лірикою лірика NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
303
30 та та CCONJ _ _ _ _ _ _
304
31 перекладами переклад NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
305
32 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
306
33 а а CCONJ _ _ _ _ _ _
307
34 то то PART _ _ _ _ _ _
308
35 тепер тепер ADV _ PronType=Dem _ _ _ _
309
36 вони вони PRON _ Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
310
37 найбільше найбільше ADV _ Degree=Sup _ _ _ _
311
38 надіються надіятися VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
312
39 на на ADP _ Case=Acc _ _ _ _
313
40 патріотизм патріотизм NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
314
41 своїх свій DET _ Case=Gen|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes _ _ _ _
315
42 читців читець NOUN _ Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
316
43 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
317
44 а а CCONJ _ _ _ _ _ _
318
45 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
319
46 на на ADP _ Case=Acc _ _ _ _
320
47 власну власний ADJ _ Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
321
48 рифму рифма NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
322
49 та та CCONJ _ _ _ _ _ _
323
50 розмір розмір NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
324
51 . . PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
325
52 » » PUNCT _ _ _ _ _ _
326
327
# newpar
328
# sent_id = 27
329
# text = Бурундук зіскочив на стежечку, щось поворожив, пройшовся сюди - туди і враз, тривожно цикнувши, стрімголов вискочив на кедрину, на пень, звідти на дубок.
330
1 Бурундук бурундук NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
331
2 зіскочив зіскочити VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
332
3 на на ADP _ Case=Acc _ _ _ _
333
4 стежечку стежечка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
334
5 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
335
- 6 щось щось PRON _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|PronType=Ind _ _ _ _
336
7 поворожив поворожити VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
337
8 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
338
9 пройшовся пройтися VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
339
10 сюди сюди ADV _ PronType=Dem _ _ _ _
340
11 - - PUNCT _ _ _ _ _ _
341
12 туди туди ADV _ PronType=Dem _ _ _ _
342
13 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
343
14 враз враз ADV _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
344
15 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
345
16 тривожно тривожно ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
346
17 цикнувши цикнути VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Conv _ _ _ SpaceAfter=No
347
18 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
348
19 стрімголов стрімголов ADV _ _ _ _ _ _
349
20 вискочив вискочити VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
350
21 на на ADP _ Case=Acc _ _ _ _
351
22 кедрину кедрина NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
352
23 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
353
24 на на ADP _ Case=Acc _ _ _ _
354
25 пень пень NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
355
26 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
356
27 звідти звідти ADV _ PronType=Dem _ _ _ _
357
28 на на ADP _ Case=Acc _ _ _ _
358
29 дубок дубок NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
359
30 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
360
361
# sent_id = 28
362
# text = Сховався.
363
1 Сховався сховатися VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
364
2 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
365
366
# sent_id = 29
367
# text = Визирнув.
368
1 Визирнув визирнути VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
369
2 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
370
371
# sent_id = 30
372
# text = Знову сховався.
373
1 Знову знову ADV _ _ _ _ _ _
374
2 сховався сховатися VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
375
3 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
376
377
# sent_id = 31
378
# text = Цикнув і завмер, виглядаючи з-за стовбура.
379
1 Цикнув цикнути VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
380
2 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
381
3 завмер завмерти VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
382
4 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
383
- 5 виглядаючи виглядати VERB _ Aspect=Imp|Tense=Pres|VerbForm=Conv _ _ _ _
384
6 з-за з-за ADP _ Case=Gen _ _ _ _
385
7 стовбура стовбур NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
386
8 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
387
388
# sent_id = 32
389
# text = Ні таки, він не помилився зразу.
390
- 1 Ні ні INTJ _ _ _ _ _ _
391
2 таки таки PART _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
392
3 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
393
4 він він PRON _ Case=Nom|Gender=Masc|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
394
5 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
395
6 помилився помилитися VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
396
- 7 зразу зразу ADV _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
397
8 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
398
399
# sent_id = 33
400
# text = Щось таки добирається, щось іде стежечкою.
401
1 Щось щось PRON _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut|PronType=Ind _ _ _ _
402
2 таки таки PART _ _ _ _ _ _
403
3 добирається добиратися VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
404
4 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
405
5 щось щось PRON _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut|PronType=Ind _ _ _ _
406
6 іде іти VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
407
7 стежечкою стежечка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
408
8 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
409
410
# sent_id = 34
411
# text = Шелеснула суха бирка.
412
1 Шелеснула шелеснути VERB _ Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
413
2 суха сухий ADJ _ Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem _ _ _ _
414
3 бирка бирка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
415
4 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
416
417
# sent_id = 35
418
# text = Тріснула гілка.
419
1 Тріснула тріснути VERB _ Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
420
2 гілка гілка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
421
3 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
422
423
# sent_id = 36
424
# text = Посипались камінці і покотились десь, покотились униз.
425
- 1 Посипались посипатися VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
426
2 камінці камінець NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
427
3 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
428
4 покотились покотитися VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
429
5 десь десь ADV _ PronType=Ind _ _ _ SpaceAfter=No
430
6 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
431
7 покотились покотитися VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
432
8 униз униз ADV _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
433
9 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
434
435
# sent_id = 37
436
# text = Щось важко, помалу йшло крутою стежкою на «становик».
437
1 Щось щось PRON _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut|PronType=Ind _ _ _ _
438
2 важко важко ADV _ Degree=Pos _ _ _ SpaceAfter=No
439
3 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
440
4 помалу помалу ADV _ _ _ _ _ _
441
5 йшло йти VERB _ Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
442
6 крутою крутий ADJ _ Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Fem _ _ _ _
443
7 стежкою стежка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
444
8 на на ADP _ Case=Acc _ _ _ _
445
9 « « PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
446
10 становик становик NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ SpaceAfter=No
447
11 » » PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
448
12 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
449
450
# newpar
451
# sent_id = 2388
452
# text = Вінстон перестав писати, частково через те що страждав від судоми.
453
1 Вінстон Вінстон PROPN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Giv _ _ _ _
454
2 перестав перестати VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
455
3 писати писати VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ SpaceAfter=No
456
4 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
457
5 частково частково ADV _ _ _ _ _ _
458
6 через через ADP _ Case=Acc _ _ _ _
459
7 те те PRON _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|PronType=Dem _ _ _ _
460
8 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
461
9 страждав страждати VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
462
10 від від ADP _ Case=Gen _ _ _ _
463
11 судоми судома NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
464
12 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
465
466
# sent_id = 2186
467
# text = Він не знав що змусило його вивалити назовні цей потік сміття.
468
1 Він він PRON _ Case=Nom|Gender=Masc|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
469
2 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
470
3 знав знати VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
471
4 що що PRON _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|PronType=Rel _ _ _ _
472
5 змусило змусити VERB _ Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
473
- 6 його він PRON _ Case=Acc|Gender=Masc|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
474
7 вивалити вивалити VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf _ _ _ _
475
8 назовні назовні ADV _ _ _ _ _ _
476
9 цей цей DET _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|PronType=Dem _ _ _ _
477
10 потік потік NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
478
11 сміття сміття NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
479
12 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
480
481
# sent_id = 2187
482
# text = Але цікава річ, що доки він це робив кардинально інші спогади прояснилися у його розумі, такі що він майже відчув потребу записати їх прямо зараз.
483
1 Але але CCONJ _ _ _ _ _ _
484
2 цікава цікавий ADJ _ Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem _ _ _ _
485
3 річ річ NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
486
4 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
487
5 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
488
6 доки доки ADV _ PronType=Rel _ _ _ _
489
7 він він PRON _ Case=Nom|Gender=Masc|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
490
8 це це PRON _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|PronType=Dem _ _ _ _
491
9 робив робити VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
492
10 кардинально кардинально ADV _ _ _ _ _ _
493
11 інші інший DET _ Case=Nom|Number=Plur|PronType=Ind _ _ _ _
494
12 спогади спогад NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
495
13 прояснилися прояснитися VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
496
14 у у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
497
15 його його DET _ Case=Loc|Gender=Masc|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs _ _ _ _
498
16 розумі розум NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
499
17 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
500
18 такі такий DET _ Case=Nom|Number=Plur|PronType=Dem _ _ _ _
501
- 19 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
502
20 він він PRON _ Case=Nom|Gender=Masc|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
503
21 майже майже ADV _ _ _ _ _ _
504
22 відчув відчути VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
505
23 потребу потреба NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
506
24 записати записати VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf _ _ _ _
507
25 їх вони PRON _ Case=Acc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
508
26 прямо прямо ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
509
27 зараз зараз ADV _ PronType=Dem _ _ _ SpaceAfter=No
510
28 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
511
512
# sent_id = 2188
513
# text = Це було, як він тепер зрозумів, через той випадок завдяки якому він несподівано вирішив повернутися додому та розпочати вести щоденник.
514
1 Це це PRON _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut|PronType=Dem _ _ _ _
515
2 було бути VERB _ Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
516
3 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
517
4 як як SCONJ _ _ _ _ _ _
518
5 він він PRON _ Case=Nom|Gender=Masc|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
519
6 тепер тепер ADV _ PronType=Dem _ _ _ _
520
7 зрозумів зрозуміти VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
521
8 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
522
9 через через ADP _ Case=Acc _ _ _ _
523
10 той той DET _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|PronType=Dem _ _ _ _
524
11 випадок випадок NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
525
12 завдяки завдяки ADP _ Case=Dat _ _ _ _
526
- 13 якому який DET _ Case=Dat|Gender=Masc|PronType=Rel _ _ _ _
527
14 він він PRON _ Case=Nom|Gender=Masc|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
528
15 несподівано несподівано ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
529
16 вирішив вирішити VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
530
17 повернутися повернутися VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf _ _ _ _
531
18 додому додому ADV _ _ _ _ _ _
532
19 та та CCONJ _ _ _ _ _ _
533
20 розпочати розпочати VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf _ _ _ _
534
21 вести вести VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ _
535
22 щоденник щоденник NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
536
23 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
537
538
# newpar
539
# sent_id = 2808
540
# text = Тепловий стан тіла визначається тепловим рухом його мікрочастинок: чим більшою є швидкість хаотичного руху мікрочастинок тіла, тим більш нагрітим воно буде, і навпаки.
541
1 Тепловий тепловий ADJ _ Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
542
2 стан стан NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
543
3 тіла тіло NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
544
4 визначається визначатися VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
545
5 тепловим тепловий ADJ _ Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ _
546
6 рухом рух NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ _
547
- 7 його він DET _ Case=Gen|Number=Plur|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs _ _ _ _
548
8 мікрочастинок мікрочастинка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
549
9 : : PUNCT _ _ _ _ _ _
550
10 чим що PRON _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Neut|PronType=Rel _ _ _ _
551
11 більшою більший ADJ _ Case=Ins|Degree=Cmp|Gender=Fem _ _ _ _
552
12 є бути VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
553
- 13 швидкість швидкість NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
554
14 хаотичного хаотичний ADJ _ Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
555
15 руху рух NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
556
16 мікрочастинок мікрочастинка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
557
17 тіла тіло NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
558
18 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
559
- 19 тим той DET _ Case=Ins|Gender=Masc|PronType=Dem _ _ _ _
560
20 більш більш ADV _ Degree=Cmp _ _ _ _
561
- 21 нагрітим нагрітий ADJ _ Aspect=Perf|Case=Ins|Gender=Neut|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
562
22 воно воно PRON _ Case=Nom|Gender=Neut|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
563
23 буде бути VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
564
24 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
565
25 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
566
26 навпаки навпаки ADV _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
567
27 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
568
569
# newpar
570
# sent_id = 2810
571
# text = Тобто швидкість руху молекул і температура тіла взаємопов’язані.
572
1 Тобто тобто SCONJ _ _ _ _ _ _
573
2 швидкість швидкість NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
574
3 руху рух NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
575
4 молекул молекула NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
576
5 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
577
6 температура температура NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
578
- 7 тіла тіло NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
579
8 взаємопов’язані взаємопов’язаний ADJ _ Case=Nom|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
580
9 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
581
582
# sent_id = 2811
583
# text = Проте, як виявилося, швидкість руху молекул не є головною величиною для визначення температури.
584
- 1 Проте проте CCONJ _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
585
2 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
586
- 3 як як SCONJ _ _ _ _ _ _
587
4 виявилося виявитися VERB _ Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
588
5 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
589
6 швидкість швидкість NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
590
7 руху рух NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
591
8 молекул молекула NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
592
9 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
593
10 є бути VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
594
11 головною головний ADJ _ Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Fem _ _ _ _
595
12 величиною величина NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
596
13 для для ADP _ Case=Gen _ _ _ _
597
14 визначення визначення NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
598
15 температури температура NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
599
16 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
600
601
# sent_id = 2812
602
# text = Наприклад, за нормальних умов у частинок з порівняно малими масами (атоми або молекули водню, гелію) швидкості теплового руху більші, ніж у частинок з більшою масою (молекули кисню або води).
603
1 Наприклад наприклад ADV _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
604
2 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
605
3 за за ADP _ Case=Gen _ _ _ _
606
4 нормальних нормальний ADJ _ Case=Gen|Number=Plur _ _ _ _
607
5 умов умова NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
608
6 у у ADP _ Case=Gen _ _ _ _
609
7 частинок частинка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
610
- 8 з з ADP _ Case=Ins _ _ _ _
611
9 порівняно порівняно ADV _ _ _ _ _ _
612
10 малими малий ADJ _ Case=Ins|Degree=Pos|Number=Plur _ _ _ _
613
11 масами маса NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
614
12 ( ( PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
615
13 атоми атом NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
616
14 або або CCONJ _ _ _ _ _ _
617
- 15 молекули молекула NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
618
16 водню водень NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
619
17 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
620
18 гелію гелій NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
621
19 ) ) PUNCT _ _ _ _ _ _
622
- 20 швидкості швидкість NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
623
21 теплового тепловий ADJ _ Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
624
22 руху рух NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
625
23 більші більший ADJ _ Case=Nom|Degree=Cmp|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
626
24 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
627
25 ніж ніж SCONJ _ _ _ _ _ _
628
26 у у ADP _ Case=Gen _ _ _ _
629
27 частинок частинка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
630
28 з з ADP _ Case=Ins _ _ _ _
631
29 більшою більший ADJ _ Case=Ins|Degree=Cmp|Gender=Fem _ _ _ _
632
30 масою маса NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
633
31 ( ( PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
634
- 32 молекули молекула NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
635
33 кисню кисень NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
636
34 або або CCONJ _ _ _ _ _ _
637
35 води вода NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
638
36 ) ) PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
639
37 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
640
641
# sent_id = 2813
642
# text = Тому визначальною величиною, з якою пов’язана температура, є кінетична енергія руху молекул: чим вищою є температура тіла, тим більша середня кінетична енергія руху його мікрочастинок, і навпаки.
643
1 Тому тому ADV _ PronType=Dem _ _ _ _
644
2 визначальною визначальний ADJ _ Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
645
3 величиною величина NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
646
4 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
647
5 з з ADP _ Case=Ins _ _ _ _
648
6 якою який DET _ Case=Ins|Gender=Fem|PronType=Rel _ _ _ _
649
7 пов’язана пов’язаний ADJ _ Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Fem|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
650
8 температура температура NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
651
9 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
652
10 є бути VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
653
11 кінетична кінетичний ADJ _ Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
654
12 енергія енергія NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
655
13 руху рух NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
656
14 молекул молекула NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
657
15 : : PUNCT _ _ _ _ _ _
658
16 чим що PRON _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Neut|PronType=Rel _ _ _ _
659
17 вищою вищий ADJ _ Case=Ins|Degree=Cmp|Gender=Fem _ _ _ _
660
18 є бути VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
661
19 температура температура NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
662
20 тіла тіло NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
663
21 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
664
- 22 тим те PRON _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Neut|PronType=Dem _ _ _ _
665
23 більша більший ADJ _ Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Fem _ _ _ _
666
24 середня середній ADJ _ Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
667
25 кінетична кінетичний ADJ _ Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
668
26 енергія енергія NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
669
27 руху рух NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
670
- 28 його його DET _ Case=Gen|Number=Plur|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs _ _ _ _
671
29 мікрочастинок мікрочастинка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
672
30 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
673
31 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
674
32 навпаки навпаки ADV _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
675
33 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
676
677
# newpar
678
# sent_id = 2815
679
# text = Таким чином, з точки зору молекулярно - кінетичного вчення, температура тіла характеризує середню кінетичну енергію руху часток речовини, з якої воно складається.
680
1 Таким такий DET _ Case=Ins|Gender=Masc|PronType=Dem _ _ _ _
681
2 чином чин NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
682
3 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
683
4 з з ADP _ Case=Gen _ _ _ _
684
5 точки точка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
685
6 зору зір NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
686
7 молекулярно молекулярний ADJ _ Hyph=Yes _ _ _ _
687
8 - - PUNCT _ _ _ _ _ _
688
9 кінетичного кінетичний ADJ _ Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
689
10 вчення вчення NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
690
11 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
691
12 температура температура NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
692
13 тіла тіло NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
693
14 характеризує характеризувати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
694
15 середню середній ADJ _ Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
695
16 кінетичну кінетичний ADJ _ Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
696
17 енергію енергія NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
697
18 руху рух NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
698
19 часток частка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
699
20 речовини речовина NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
700
21 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
701
22 з з ADP _ Case=Gen _ _ _ _
702
23 якої який DET _ Case=Gen|Gender=Fem|PronType=Rel _ _ _ _
703
24 воно воно PRON _ Case=Nom|Gender=Neut|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
704
25 складається складатися VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
705
26 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
706
707
# newpar
708
# sent_id = 2896
709
# text = В Україні діє також розгалужена мережа нафто- і газопроводів, багато з яких спрацьовані, оскільки були побудовані понад 30 років тому.
710
1 В в ADP _ Case=Loc _ _ _ _
711
2 Україні Україна PROPN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem _ _ _ _
712
3 діє діяти VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
713
4 також також ADV _ _ _ _ _ _
714
5 розгалужена розгалужений ADJ _ Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Fem|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
715
6 мережа мережа NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
716
- 7 нафто нафтовий ADJ _ Hyph=Yes _ _ _ SpaceAfter=No
717
8 - - PUNCT _ _ _ _ _ _
718
9 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
719
10 газопроводів газопровід NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
720
11 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
721
12 багато багато ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
722
13 з з ADP _ Case=Gen _ _ _ _
723
14 яких який DET _ Case=Gen|Number=Plur|PronType=Rel _ _ _ _
724
15 спрацьовані спрацьований ADJ _ Aspect=Perf|Case=Nom|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ SpaceAfter=No
725
16 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
726
17 оскільки оскільки SCONJ _ _ _ _ _ _
727
18 були бути VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
728
19 побудовані побудований ADJ _ Aspect=Perf|Case=Nom|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
729
20 понад понад ADP _ Case=Acc _ _ _ _
730
- 21 30 30 NUM _ Case=Acc|Number=Plur|NumType=Card _ _ _ _
731
22 років рік NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
732
23 тому тому ADV _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
733
24 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
734
735
# sent_id = 2897
736
# text = У зв’язку із цим на трубопроводах щорічно виникають аварії, які ведуть до викидів палива і, як наслідок, забруднення довкілля шкідливими речовинами.
737
1 У у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
738
2 зв’язку зв’язок NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ _
739
3 із із ADP _ Case=Ins _ _ _ _
740
- 4 цим це PRON _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Neut|PronType=Dem _ _ _ _
741
5 на на ADP _ Case=Loc _ _ _ _
742
6 трубопроводах трубопровід NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
743
7 щорічно щорічно ADV _ _ _ _ _ _
744
8 виникають виникати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
745
- 9 аварії аварія NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
746
10 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
747
11 які який DET _ Case=Nom|Number=Plur|PronType=Rel _ _ _ _
748
12 ведуть вести VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
749
13 до до ADP _ Case=Gen _ _ _ _
750
14 викидів викид NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
751
15 палива паливо NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
752
16 і і CCONJ _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
753
17 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
754
18 як як SCONJ _ _ _ _ _ _
755
19 наслідок наслідок NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
756
20 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
757
21 забруднення забруднення NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
758
22 довкілля довкілля NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
759
23 шкідливими шкідливий ADJ _ Case=Ins|Degree=Pos|Number=Plur _ _ _ _
760
24 речовинами речовина NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
761
25 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
762
763
# sent_id = 2898
764
# text = Так, нафтопродукти, потрапляючи у водойми, не тільки забруднюють їх, а й викликають зупинення забору води для населення.
765
1 Так так ADV _ PronType=Dem _ _ _ SpaceAfter=No
766
2 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
767
- 3 нафтопродукти нафтопродукт NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
768
4 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
769
- 5 потрапляючи потрапляти VERB _ Aspect=Imp|Tense=Pres|VerbForm=Conv _ _ _ _
770
6 у у ADP _ Case=Acc _ _ _ _
771
7 водойми водойма NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
772
8 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
773
9 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
774
- 10 тільки тільки ADV _ _ _ _ _ _
775
11 забруднюють забруднювати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
776
12 їх вони PRON _ Case=Acc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs _ _ _ SpaceAfter=No
777
13 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
778
14 а а CCONJ _ _ _ _ _ _
779
15 й й PART _ _ _ _ _ _
780
16 викликають викликати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
781
- 17 зупинення зупинення NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut _ _ _ _
782
18 забору забір NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
783
19 води вода NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
784
20 для для ADP _ Case=Gen _ _ _ _
785
21 населення населення NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
786
22 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
787
788
# sent_id = 2899
789
# text = Такі аварії згубно діють на ґрунти, рослинність і тваринний світ.
790
1 Такі такий DET _ Case=Nom|Number=Plur|PronType=Dem _ _ _ _
791
2 аварії аварія NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
792
3 згубно згубно ADV _ _ _ _ _ _
793
4 діють діяти VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
794
5 на на ADP _ Case=Acc _ _ _ _
795
6 ґрунти ґрунт NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
796
7 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
797
- 8 рослинність рослинність NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
798
9 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
799
10 тваринний тваринний ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
800
11 світ світ NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
801
12 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
802
803
# newpar
804
# sent_id = 2901
805
# text = Недосконалі, часто зношені фізично водопровідно - каналізаційні системи скидають у природні водойми значну кількість забруднювальних речовин: органічних, нафтопродуктів, нітратів, азоту амонійного тощо.
806
1 Недосконалі недосконалий ADJ _ Case=Nom|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
807
2 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
808
3 часто часто ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
809
4 зношені зношений ADJ _ Aspect=Perf|Case=Nom|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
810
5 фізично фізично ADV _ _ _ _ _ _
811
6 водопровідно водопровідний ADJ _ Hyph=Yes _ _ _ _
812
7 - - PUNCT _ _ _ _ _ _
813
8 каналізаційні каналізаційний ADJ _ Case=Nom|Number=Plur _ _ _ _
814
9 системи система NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
815
10 скидають скидати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
816
11 у у ADP _ Case=Acc _ _ _ _
817
12 природні природний ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Number=Plur _ _ _ _
818
13 водойми водойма NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
819
14 значну значний ADJ _ Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem _ _ _ _
820
15 кількість кількість NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
821
16 забруднювальних забруднювальний ADJ _ Case=Gen|Number=Plur _ _ _ _
822
17 речовин речовина NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
823
18 : : PUNCT _ _ _ _ _ _
824
19 органічних органічний ADJ _ Case=Gen|Degree=Pos|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
825
20 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
826
21 нафтопродуктів нафтопродукт NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
827
22 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
828
23 нітратів нітрат NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
829
24 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
830
25 азоту азот NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
831
26 амонійного амонійний ADJ _ Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
832
27 тощо тощо PART _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
833
28 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
834
835
# sent_id = 2902
836
# text = Ці викиди завдають великої шкоди екосистемам водойм, виводять з ладу водопроводи, розносять мікроби, завдають значних матеріальних збитків.
837
1 Ці цей DET _ Case=Nom|Number=Plur|PronType=Dem _ _ _ _
838
2 викиди викид NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
839
3 завдають завдавати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
840
4 великої великий ADJ _ Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem _ _ _ _
841
- 5 шкоди шкода NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
842
6 екосистемам екосистема NOUN _ Animacy=Inan|Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
843
7 водойм водойма NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
844
8 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
845
9 виводять виводити VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
846
10 з з ADP _ Case=Gen _ _ _ _
847
11 ладу лад NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
848
12 водопроводи водопровід NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
849
13 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
850
14 розносять розносити VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
851
- 15 мікроби мікроб NOUN _ Animacy=Anim|Animacy[gram]=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
852
16 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
853
17 завдають завдавати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
854
- 18 значних значний ADJ _ Animacy=Anim|Case=Acc|Degree=Pos|Number=Plur _ _ _ _
855
- 19 матеріальних матеріальний ADJ _ Animacy=Anim|Case=Acc|Number=Plur _ _ _ _
856
- 20 збитків збиток NOUN _ Animacy=Inan|Animacy[gram]=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
857
21 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
858
859
# newpar
860
# sent_id = 2904
861
# text = Часто накопичувачами забруднювальних речовин є водосховища, з яких під час підтоплення вони поширюються й на прилеглі ділянки території.
862
1 Часто часто ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
863
2 накопичувачами накопичувач NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
864
3 забруднювальних забруднювальний ADJ _ Case=Gen|Number=Plur _ _ _ _
865
4 речовин речовина NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
866
- 5 є бути VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
867
- 6 водосховища водосховище NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
868
7 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
869
8 з з ADP _ Case=Gen _ _ _ _
870
9 яких який DET _ Case=Gen|Number=Plur|PronType=Rel _ _ _ _
871
10 під під ADP _ Case=Acc _ _ _ _
872
11 час час NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
873
12 підтоплення підтоплення NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
874
13 вони вони PRON _ Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
875
14 поширюються поширюватися VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
876
15 й й PART _ _ _ _ _ _
877
16 на на ADP _ Case=Acc _ _ _ _
878
17 прилеглі прилеглий ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Number=Plur _ _ _ _
879
18 ділянки ділянка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
880
19 території територія NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
881
20 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
882
883
# sent_id = 2905
884
# text = Забруднення водосховищ зумовлює негативні наслідки для рибного господарства, їхнього органічного світу загалом.
885
1 Забруднення забруднення NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut _ _ _ _
886
2 водосховищ водосховище NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur _ _ _ _
887
3 зумовлює зумовлювати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
888
4 негативні негативний ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Number=Plur _ _ _ _
889
5 наслідки наслідок NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
890
6 для для ADP _ Case=Gen _ _ _ _
891
7 рибного рибний ADJ _ Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
892
8 господарства господарство NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
893
9 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
894
10 їхнього їхній DET _ Case=Gen|Gender=Masc|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs _ _ _ _
895
11 органічного органічний ADJ _ Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc _ _ _ _
896
12 світу світ NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
897
13 загалом загалом ADV _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
898
14 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
899
900
# newpar
901
# sent_id = 2907
902
# text = Сільськогосподарське виробництво також має негативний вплив на природу.
903
- 1 Сільськогосподарське сільськогосподарський ADJ _ Case=Nom|Gender=Neut _ _ _ _
904
- 2 виробництво виробництво NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut _ _ _ _
905
3 також також ADV _ _ _ _ _ _
906
4 має мати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
907
- 5 негативний негативний ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc _ _ _ _
908
- 6 вплив вплив NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
909
7 на на ADP _ Case=Acc _ _ _ _
910
8 природу природа NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
911
9 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
912
913
# sent_id = 2908
914
# text = Зокрема, після опадів з полів змивається значна кількість хімічних речовин, які були внесені з добривами.
915
1 Зокрема зокрема ADV _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
916
2 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
917
3 після після ADP _ Case=Gen _ _ _ _
918
- 4 опадів опади NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Number=Ptan _ _ _ _
919
5 з з ADP _ Case=Gen _ _ _ _
920
- 6 полів поле NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur _ _ _ _
921
7 змивається змиватися VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
922
8 значна значний ADJ _ Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem _ _ _ _
923
9 кількість кількість NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
924
10 хімічних хімічний ADJ _ Case=Gen|Number=Plur _ _ _ _
925
11 речовин речовина NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
926
12 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
927
13 які який DET _ Case=Nom|Number=Plur|PronType=Rel _ _ _ _
928
14 були бути VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
929
15 внесені внесений ADJ _ Aspect=Perf|Case=Nom|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
930
16 з з ADP _ Case=Ins _ _ _ _
931
17 добривами добриво NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Neut|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
932
18 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
933
934
# sent_id = 2909
935
# text = Їх розчини потрапляють у річки, озера, водосховища, моря, що часто призводить до замору водойм.
936
- 1 Їх їх DET _ Case=Nom|Number=Plur|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs|Style=Odd _ _ _ _
937
- 2 розчини розчин NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
938
3 потрапляють потрапляти VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
939
4 у у ADP _ Case=Acc _ _ _ _
940
5 річки річка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
941
6 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
942
7 озера озеро NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
943
8 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
944
9 водосховища водосховище NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
945
10 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
946
11 моря море NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
947
12 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
948
13 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
949
14 часто часто ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
950
15 призводить призводити VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
951
16 до до ADP _ Case=Gen _ _ _ _
952
17 замору замор NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
953
18 водойм водойма NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
954
19 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
955
956
# newpar
957
# sent_id = 2911
958
# text = Більшість території України внаслідок інтенсивної господарської діяльності є забрудненою.
959
1 Більшість більшість NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
960
2 території територія NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
961
3 України Україна PROPN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
962
4 внаслідок внаслідок ADP _ Case=Gen _ _ _ _
963
5 інтенсивної інтенсивний ADJ _ Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem _ _ _ _
964
6 господарської господарський ADJ _ Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
965
7 діяльності діяльність NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
966
8 є бути VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
967
9 забрудненою забруднений ADJ _ Aspect=Perf|Case=Ins|Gender=Fem|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ SpaceAfter=No
968
10 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
969
970
# sent_id = 2912
971
# text = За ступенем забруднення виділяють: відносно екологічно чисті території (близько 7 %); умовно чисті (8 %); малозабруднені (14 %); забруднені (близько 39 %); дуже забруднені (близько 30 %); території екологічної катастрофи (близько 2 %).
972
1 За за ADP _ Case=Ins _ _ _ _
973
2 ступенем ступінь NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ _
974
3 забруднення забруднення NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
975
4 виділяють виділяти VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
976
5 : : PUNCT _ _ _ _ _ _
977
6 відносно відносно ADV _ _ _ _ _ _
978
7 екологічно екологічно ADV _ _ _ _ _ _
979
8 чисті чистий ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Number=Plur _ _ _ _
980
9 території територія NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
981
10 ( ( PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
982
11 близько близько ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
983
- 12 7 7 NUM _ Case=Gen|Number=Plur|NumType=Card _ _ _ _
984
- 13 % % NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
985
14 ) ) PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
986
15 ; ; PUNCT _ _ _ _ _ _
987
16 умовно умовно ADV _ _ _ _ _ _
988
- 17 чисті чистий ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Number=Plur _ _ _ _
989
18 ( ( PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
990
- 19 8 8 NUM _ Case=Nom|Number=Plur|NumType=Card _ _ _ _
991
20 % % NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
992
21 ) ) PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
993
22 ; ; PUNCT _ _ _ _ _ _
994
- 23 малозабруднені малозабруднений ADJ _ Animacy=Inan|Aspect=Perf|Case=Acc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
995
24 ( ( PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
996
25 14 14 NUM _ Case=Nom|Number=Plur|NumType=Card _ _ _ _
997
26 % % NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
998
27 ) ) PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
999
28 ; ; PUNCT _ _ _ _ _ _
1000
- 29 забруднені забруднений ADJ _ Animacy=Inan|Aspect=Perf|Case=Acc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
1001
30 ( ( PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1002
31 близько близько ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
1003
- 32 39 39 NUM _ Case=Gen|Number=Plur|NumType=Card _ _ _ _
1004
33 % % NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1005
34 ) ) PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1006
35 ; ; PUNCT _ _ _ _ _ _
1007
36 дуже дуже ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
1008
- 37 забруднені забруднений ADJ _ Animacy=Inan|Aspect=Perf|Case=Acc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
1009
38 ( ( PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1010
39 близько близько ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
1011
40 30 30 NUM _ Case=Gen|Number=Plur|NumType=Card _ _ _ _
1012
41 % % NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1013
42 ) ) PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1014
43 ; ; PUNCT _ _ _ _ _ _
1015
- 44 території територія NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
1016
45 екологічної екологічний ADJ _ Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
1017
46 катастрофи катастрофа NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
1018
47 ( ( PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1019
48 близько близько ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
1020
- 49 2 2 NUM _ Case=Gen|Number=Plur|NumType=Card _ _ _ _
1021
50 % % NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1022
51 ) ) PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1023
52 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1024
1025
# newpar
1026
# sent_id = 2914
1027
# text = У більшості країн, що розвиваються, і навіть подекуди в більш розвинених країнах, чисельність молодих людей щорічно зростає.
1028
1 У у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1029
2 більшості більшість NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem _ _ _ _
1030
3 країн країна NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1031
4 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1032
5 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
1033
6 розвиваються розвиватися VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
1034
7 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1035
8 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
1036
9 навіть навіть PART _ _ _ _ _ _
1037
10 подекуди подекуди ADV _ PronType=Ind _ _ _ _
1038
11 в в ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1039
12 більш більш ADV _ Degree=Cmp _ _ _ _
1040
13 розвинених розвинений ADJ _ Aspect=Perf|Case=Loc|Degree=Pos|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
1041
14 країнах країна NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1042
15 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1043
16 чисельність чисельність NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
1044
17 молодих молодий ADJ _ Case=Gen|Degree=Pos|Number=Plur _ _ _ _
1045
18 людей людина NOUN _ Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
1046
19 щорічно щорічно ADV _ _ _ _ _ _
1047
20 зростає зростати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
1048
21 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1049
1050
# sent_id = 2915
1051
# text = Однак простежується тенденція неухильного зниження частки молоді в загальній чисельності світу та більшості країн.
1052
- 1 Однак однак CCONJ _ _ _ _ _ _
1053
2 простежується простежуватися VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1054
3 тенденція тенденція NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
1055
4 неухильного неухильний ADJ _ Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
1056
5 зниження зниження NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
1057
6 частки частка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
1058
7 молоді молодь NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
1059
8 в в ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1060
9 загальній загальний ADJ _ Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem _ _ _ _
1061
10 чисельності чисельність NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem _ _ _ _
1062
11 світу світ NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
1063
12 та та CCONJ _ _ _ _ _ _
1064
- 13 більшості більшість NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem _ _ _ _
1065
14 країн країна NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1066
15 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1067
1068
# sent_id = 2916
1069
# text = Через зниження народжуваності і зростання тривалості життя частка людей похилого віку зростає.
1070
1 Через через ADP _ Case=Acc _ _ _ _
1071
2 зниження зниження NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut _ _ _ _
1072
3 народжуваності народжуваність NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
1073
4 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
1074
- 5 зростання зростання NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut _ _ _ _
1075
6 тривалості тривалість NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
1076
7 життя життя NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
1077
8 частка частка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
1078
9 людей людина NOUN _ Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
1079
10 похилого похилий ADJ _ Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
1080
11 віку вік NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
1081
12 зростає зростати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
1082
13 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1083
1084
# sent_id = 2917
1085
# text = Це явище, відоме як старіння населення, відбувається в усьому світі.
1086
- 1 Це цей DET _ Case=Nom|Gender=Neut|PronType=Dem _ _ _ _
1087
2 явище явище NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
1088
3 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1089
4 відоме відомий ADJ _ Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut _ _ _ _
1090
5 як як SCONJ _ _ _ _ _ _
1091
6 старіння старіння NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut _ _ _ _
1092
7 населення населення NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
1093
8 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1094
9 відбувається відбуватися VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1095
10 в в ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1096
11 усьому увесь DET _ Case=Loc|Gender=Masc|PronType=Tot _ _ _ _
1097
12 світі світ NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1098
13 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1099
1100
# sent_id = 2918
1101
# text = У 2015 р. кількість людей у віці 60 років або старше становить 901 млн осіб (або 12 % світового населення).
1102
1 У у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1103
- 2 2015 2015 ADJ _ Case=Loc|Gender=Masc|NumType=Ord _ _ _ _
1104
- 3 р р. NOUN _ Abbr=Yes|Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1105
4 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1106
5 кількість кількість NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
1107
6 людей людина NOUN _ Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
1108
7 у у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1109
8 віці вік NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ _
1110
9 60 60 NUM _ Case=Gen|Number=Plur|NumType=Card _ _ _ _
1111
10 років рік NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
1112
11 або або CCONJ _ _ _ _ _ _
1113
- 12 старше старше ADV _ _ _ _ _ _
1114
13 становить становити VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1115
- 14 901 901 NUM _ Case=Acc|Number=Plur|NumType=Card _ _ _ _
1116
15 млн млн NUM _ Abbr=Yes|Case=Gen|Number=Plur|NumType=Card _ _ _ _
1117
16 осіб особа NOUN _ Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
1118
17 ( ( PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1119
18 або або CCONJ _ _ _ _ _ _
1120
- 19 12 12 NUM _ Case=Acc|Number=Plur|NumType=Card _ _ _ _
1121
20 % % NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
1122
21 світового світовий ADJ _ Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
1123
22 населення населення NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
1124
23 ) ) PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1125
24 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1126
1127
# sent_id = 2919
1128
# text = Нині у Європі частка населення у віці 60 років і старше становить 24 %.
1129
1 Нині нині ADV _ _ _ _ _ _
1130
2 у у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1131
3 Європі Європа PROPN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem _ _ _ _
1132
4 частка частка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
1133
5 населення населення NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
1134
6 у у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1135
7 віці вік NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ _
1136
- 8 60 60 NUM _ Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|NumType=Card _ _ _ _
1137
9 років рік NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
1138
10 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
1139
- 11 старше старше ADV _ _ _ _ _ _
1140
12 становить становити VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1141
- 13 24 24 NUM _ Case=Acc|Number=Plur|NumType=Card _ _ _ _
1142
- 14 % % NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1143
15 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1144
1145
# sent_id = 2920
1146
# text = До 2050 р. населення всіх великих регіонів світу, за винятком Африки, майже на чверть становитимуть люди у віці 60 років або старше.
1147
1 До до ADP _ Case=Gen _ _ _ _
1148
- 2 2050 2050 ADJ _ Case=Gen|Gender=Masc|NumType=Ord _ _ _ _
1149
3 р р. NOUN _ Abbr=Yes|Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1150
4 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1151
- 5 населення населення NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut _ _ _ _
1152
6 всіх весь DET _ Case=Gen|Number=Plur|PronType=Tot _ _ _ _
1153
7 великих великий ADJ _ Case=Gen|Degree=Pos|Number=Plur _ _ _ _
1154
8 регіонів регіон NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
1155
9 світу світ NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1156
10 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1157
11 за за ADP _ Case=Ins _ _ _ _
1158
12 винятком виняток NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ _
1159
13 Африки Африка PROPN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
1160
14 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1161
15 майже майже ADV _ _ _ _ _ _
1162
16 на на ADP _ Case=Acc _ _ _ _
1163
17 чверть чверть NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
1164
18 становитимуть становити VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin _ _ _ _
1165
19 люди людина NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
1166
20 у у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1167
21 віці вік NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ _
1168
22 60 60 NUM _ Case=Gen|Number=Plur|NumType=Card _ _ _ _
1169
23 років рік NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
1170
24 або або CCONJ _ _ _ _ _ _
1171
- 25 старше старше ADV _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1172
26 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1173
1174
# sent_id = 2921
1175
# text = Найменше літніх людей буде в майбутньому в Африці — лише 10 % населення.
1176
1 Найменше найменше ADV _ Degree=Sup _ _ _ _
1177
2 літніх літній ADJ _ Case=Gen|Number=Plur _ _ _ _
1178
3 людей людина NOUN _ Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
1179
4 буде бути VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin _ _ _ _
1180
5 в в ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1181
6 майбутньому майбутнє NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Neut _ _ _ _
1182
7 в в ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1183
8 Африці Африка PROPN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem _ _ _ _
1184
9 — — PUNCT _ _ _ _ _ _
1185
10 лише лише PART _ _ _ _ _ _
1186
- 11 10 10 NUM _ Case=Nom|Number=Plur|NumType=Card _ _ _ _
1187
12 % % NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
1188
13 населення населення NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
1189
14 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1190
1191
# newpar
1192
# sent_id = 3088
1193
# text = Декорування кольорами і відтінками вивчає колористика — наука про колір, його поєднання, про закономірності його використання в різних середовищах життєдіяльності людини.
1194
- 1 Декорування декорування NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut _ _ _ _
1195
2 кольорами колір NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
1196
3 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
1197
4 відтінками відтінок NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
1198
5 вивчає вивчати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1199
6 колористика колористика NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
1200
7 — — PUNCT _ _ _ _ _ _
1201
8 наука наука NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
1202
9 про про ADP _ Case=Acc _ _ _ _
1203
10 колір колір NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1204
11 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1205
- 12 його він DET _ Case=Gen|Number=Plur|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs _ _ _ _
1206
13 поєднання поєднання NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1207
14 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1208
15 про про ADP _ Case=Acc _ _ _ _
1209
- 16 закономірності закономірність NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
1210
- 17 його він DET _ Case=Gen|Gender=Neut|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs _ _ _ _
1211
- 18 використання використання NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
1212
19 в в ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1213
20 різних різний ADJ _ Case=Loc|Number=Plur _ _ _ _
1214
21 середовищах середовище NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Neut|Number=Plur _ _ _ _
1215
22 життєдіяльності життєдіяльність NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
1216
23 людини людина NOUN _ Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
1217
24 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1218
1219
# sent_id = 3089
1220
# text = З основами колористики ти вже ознайомлений, тож можеш експериментувати, декоруючи свої вироби.
1221
1 З з ADP _ Case=Ins _ _ _ _
1222
2 основами основа NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
1223
3 колористики колористика NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
1224
4 ти ти PRON _ Animacy=Anim|Case=Nom|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs _ _ _ _
1225
5 вже вже ADV _ _ _ _ _ _
1226
6 ознайомлений ознайомлений ADJ _ Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Masc|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ SpaceAfter=No
1227
7 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1228
8 тож тож SCONJ _ _ _ _ _ _
1229
9 можеш могти VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1230
10 експериментувати експериментувати VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ SpaceAfter=No
1231
11 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1232
- 12 декоруючи декорувати VERB _ Aspect=Imp|Tense=Pres|VerbForm=Conv _ _ _ _
1233
13 свої свій DET _ Animacy=Inan|Case=Acc|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes _ _ _ _
1234
14 вироби виріб NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1235
15 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1236
1237
# newpar
1238
# sent_id = 3091
1239
# text = Декорувати поверхні предметів можна також розписом або аплікацією.
1240
1 Декорувати декорувати VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ _
1241
- 2 поверхні поверхня NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
1242
3 предметів предмет NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
1243
4 можна можна ADV _ _ _ _ _ _
1244
5 також також ADV _ _ _ _ _ _
1245
6 розписом розпис NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ _
1246
7 або або CCONJ _ _ _ _ _ _
1247
8 аплікацією аплікація NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
1248
9 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1249
1250
# newpar
1251
# sent_id = 3093
1252
# text = Останнім часом стало дуже популярно декорувати предмети інтер’єру за допомогою декупажу.
1253
1 Останнім останній ADJ _ Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Masc _ _ _ _
1254
2 часом час NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ _
1255
3 стало стати VERB _ Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
1256
4 дуже дуже ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
1257
5 популярно популярно ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
1258
- 6 декорувати декорувати VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ _
1259
7 предмети предмет NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
1260
8 інтер’єру інтер’єр NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
1261
9 за за ADP _ Case=Ins _ _ _ _
1262
10 допомогою допомога NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
1263
11 декупажу декупаж NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1264
12 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1265
1266
# sent_id = 3094
1267
# text = Цей вид декорування доступний абсолютно всім і, разом з тим, може перетворити звичайний вішак, горщик для вазона або кавовий столик у витвір мистецтва.
1268
1 Цей цей DET _ Case=Nom|Gender=Masc|PronType=Dem _ _ _ _
1269
2 вид вид NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
1270
- 3 декорування декорування NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
1271
4 доступний доступний ADJ _ Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc _ _ _ _
1272
5 абсолютно абсолютно ADV _ _ _ _ _ _
1273
- 6 всім всі PRON _ Animacy=Anim|Case=Dat|Number=Ptan|PronType=Tot _ _ _ _
1274
7 і і CCONJ _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1275
8 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1276
9 разом разом ADV _ _ _ _ _ _
1277
10 з з ADP _ Case=Ins _ _ _ _
1278
11 тим те PRON _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Neut|PronType=Dem _ _ _ SpaceAfter=No
1279
12 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1280
13 може могти VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1281
14 перетворити перетворити VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf _ _ _ _
1282
15 звичайний звичайний ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc _ _ _ _
1283
16 вішак вішак NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1284
17 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1285
- 18 горщик горщик NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
1286
19 для для ADP _ Case=Gen _ _ _ _
1287
20 вазона вазон NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
1288
21 або або CCONJ _ _ _ _ _ _
1289
22 кавовий кавовий ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
1290
23 столик столик NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
1291
24 у у ADP _ Case=Acc _ _ _ _
1292
25 витвір витвір NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
1293
26 мистецтва мистецтво NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
1294
27 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1295
1296
# sent_id = 3095
1297
# text = Це, по суті, декорування за допомогою нанесення картинок, текстур та інших деталей (мал. 281).
1298
1 Це це PRON _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut|PronType=Dem _ _ _ SpaceAfter=No
1299
2 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1300
3 по по ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1301
4 суті суть NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
1302
5 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1303
6 декорування декорування NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut _ _ _ _
1304
7 за за ADP _ Case=Ins _ _ _ _
1305
8 допомогою допомога NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
1306
9 нанесення нанесення NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
1307
10 картинок картинка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1308
11 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1309
12 текстур текстура NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
1310
13 та та CCONJ _ _ _ _ _ _
1311
14 інших інший DET _ Case=Gen|Number=Plur|PronType=Ind _ _ _ _
1312
15 деталей деталь NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
1313
16 ( ( PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1314
17 мал мал. NOUN _ Abbr=Yes|Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1315
18 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1316
19 281 281 NUM _ Case=Nom|Number=Plur|NumType=Card _ _ _ SpaceAfter=No
1317
20 ) ) PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1318
21 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1319
1320
# newpar
1321
# sent_id = 3097
1322
# text = Фарби на тканину слід наносити акуратно, намагаючись уникати випадкових бризок і потьоків.
1323
- 1 Фарби фарба NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
1324
2 на на ADP _ Case=Acc _ _ _ _
1325
3 тканину тканина NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
1326
4 слід слід ADV _ _ _ _ _ _
1327
- 5 наносити наносити VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ _
1328
6 акуратно акуратно ADV _ Degree=Pos _ _ _ SpaceAfter=No
1329
7 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1330
8 намагаючись намагатися VERB _ Aspect=Imp|Tense=Pres|VerbForm=Conv _ _ _ _
1331
9 уникати уникати VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ _
1332
10 випадкових випадковий ADJ _ Case=Gen|Number=Plur _ _ _ _
1333
11 бризок бризка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
1334
12 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
1335
13 потьоків потьок NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Style=Odd _ _ _ SpaceAfter=No
1336
14 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1337
1338
# sent_id = 3098
1339
# text = Коли всю роботу повністю виконано, настає черга закріплення фарб.
1340
- 1 Коли коли ADV _ PronType=Rel _ _ _ _
1341
2 всю весь DET _ Case=Acc|Gender=Fem|PronType=Tot _ _ _ _
1342
3 роботу робота NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
1343
4 повністю повністю ADV _ _ _ _ _ _
1344
5 виконано виконати VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=0|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
1345
6 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1346
7 настає наставати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1347
8 черга черга NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
1348
9 закріплення закріплення NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
1349
10 фарб фарба NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1350
11 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1351
1352
# sent_id = 3099
1353
# text = Різні фарби можуть закріплюватися по-різному, але найкращим варіантом будуть термозакріплювальні фарби.
1354
1 Різні різний ADJ _ Case=Nom|Number=Plur _ _ _ _
1355
2 фарби фарба NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
1356
3 можуть могти VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1357
4 закріплюватися закріплюватися VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ _
1358
5 по-різному по-різному ADV _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1359
6 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1360
7 але але CCONJ _ _ _ _ _ _
1361
8 найкращим найкращий ADJ _ Case=Ins|Degree=Sup|Gender=Masc _ _ _ _
1362
9 варіантом варіант NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ _
1363
10 будуть бути VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin _ _ _ _
1364
11 термозакріплювальні термозакріплювальний ADJ _ Aspect=Imp|Case=Nom|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
1365
- 12 фарби фарба NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1366
13 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1367
1368
# sent_id = 3100
1369
# text = У цьому випадку роботу достатньо буде пропрасувати з вивороту гарячою праскою (з відпарюванням), щоб фарби «вдрукувались» у тканину.
1370
1 У у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1371
2 цьому цей DET _ Case=Loc|Gender=Masc|PronType=Dem _ _ _ _
1372
3 випадку випадок NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ _
1373
- 4 роботу робота NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
1374
5 достатньо достатньо ADV _ _ _ _ _ _
1375
6 буде бути VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin _ _ _ _
1376
- 7 пропрасувати пропрасувати VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf _ _ _ _
1377
8 з з ADP _ Case=Gen _ _ _ _
1378
- 9 вивороту виворіт NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
1379
10 гарячою гарячий ADJ _ Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Fem _ _ _ _
1380
11 праскою праска NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
1381
12 ( ( PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1382
13 з з ADP _ Case=Ins _ _ _ _
1383
14 відпарюванням відпарювання NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
1384
15 ) ) PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1385
16 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1386
17 щоб щоб SCONJ _ _ _ _ _ _
1387
18 фарби фарба NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
1388
19 « « PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1389
20 вдрукувались вдрукуватися VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
1390
21 » » PUNCT _ _ _ _ _ _
1391
22 у у ADP _ Case=Acc _ _ _ _
1392
23 тканину тканина NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
1393
24 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1394
1395
# sent_id = 3101
1396
# text = Готовий виріб можна використовувати як картину, вставку тощо.
1397
1 Готовий готовий ADJ _ Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
1398
2 виріб виріб NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
1399
3 можна можна ADV _ _ _ _ _ _
1400
4 використовувати використовувати VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ _
1401
5 як як SCONJ _ _ _ _ _ _
1402
6 картину картина NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
1403
7 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1404
8 вставку вставка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
1405
9 тощо тощо PART _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1406
10 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1407
1408
# newpar
1409
# sent_id = 3103
1410
# text = Багато хто сьогодні обирає «хенд-мейд» — декор, що зроблений власноруч.
1411
1 Багато багато ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
1412
- 2 хто хто PRON _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|PronType=Rel _ _ _ _
1413
3 сьогодні сьогодні ADV _ _ _ _ _ _
1414
4 обирає обирати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1415
5 « « PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1416
- 6 хенд-мейд хенд-мейд NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1417
7 » » PUNCT _ _ _ _ _ _
1418
8 — — PUNCT _ _ _ _ _ _
1419
- 9 декор декор NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1420
10 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1421
11 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
1422
- 12 зроблений зроблений ADJ _ Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Masc|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
1423
13 власноруч власноруч ADV _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1424
14 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1425
1426
# sent_id = 3104
1427
# text = Для цього використовують безліч підручних матеріалів, поєднання яких у кінцевому підсумку дає оригінальний ефект.
1428
1 Для для ADP _ Case=Gen _ _ _ _
1429
2 цього це PRON _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut|PronType=Dem _ _ _ _
1430
3 використовують використовувати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1431
- 4 безліч безліч NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
1432
5 підручних підручний ADJ _ Case=Gen|Number=Plur _ _ _ _
1433
6 матеріалів матеріал NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1434
7 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1435
- 8 поєднання поєднання NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut _ _ _ _
1436
9 яких який DET _ Case=Gen|Number=Plur|PronType=Rel _ _ _ _
1437
10 у у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1438
11 кінцевому кінцевий ADJ _ Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ _
1439
12 підсумку підсумок NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ _
1440
13 дає давати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1441
14 оригінальний оригінальний ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc _ _ _ _
1442
15 ефект ефект NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1443
16 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1444
1445
# sent_id = 3105
1446
# text = За допомогою мішковини та ґудзиків можна створити оригінальний сільський «костюмчик» для глечика під вазон (мал. 285).
1447
1 За за ADP _ Case=Ins _ _ _ _
1448
2 допомогою допомога NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
1449
3 мішковини мішковина NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
1450
4 та та CCONJ _ _ _ _ _ _
1451
5 ґудзиків ґудзик NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
1452
6 можна можна ADV _ _ _ _ _ _
1453
7 створити створити VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf _ _ _ _
1454
- 8 оригінальний оригінальний ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc _ _ _ _
1455
- 9 сільський сільський ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
1456
10 « « PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1457
- 11 костюмчик костюмчик NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1458
12 » » PUNCT _ _ _ _ _ _
1459
13 для для ADP _ Case=Gen _ _ _ _
1460
14 глечика глечик NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
1461
15 під під ADP _ Case=Acc _ _ _ _
1462
16 вазон вазон NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
1463
17 ( ( PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1464
18 мал мал. NOUN _ Abbr=Yes|Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1465
19 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1466
20 285 285 NUM _ Case=Nom|Number=Plur|NumType=Card _ _ _ SpaceAfter=No
1467
21 ) ) PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1468
22 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1469
1470
# newdoc
1471
# newpar
1472
# sent_id = 262
1473
# text = Далі вже не можна утриматись, щоб не показати на сторінках «УЖ’а» американський бар, де п’ють соду - віскі, коктейлі й фліпи, де негр з акомпаніатором грають шимі й чарльстон, а гості присяжні (є й такі) та приблудні колишуться в ритмічній ході всесвітнього танцю, що переміг усі інші, — фокстроту.
1474
1 Далі далі ADV _ _ _ _ _ _
1475
2 вже вже ADV _ _ _ _ _ _
1476
3 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
1477
4 можна можна ADV _ _ _ _ _ _
1478
5 утриматись утриматися VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf _ _ _ SpaceAfter=No
1479
6 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1480
7 щоб щоб SCONJ _ _ _ _ _ _
1481
8 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
1482
9 показати показати VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf _ _ _ _
1483
10 на на ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1484
11 сторінках сторінка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
1485
12 « « PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1486
- 13 УЖ’а УЖ PROPN _ Abbr=Yes|Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1487
14 » » PUNCT _ _ _ _ _ _
1488
- 15 американський американський ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
1489
- 16 бар бар NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1490
17 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1491
18 де де ADV _ PronType=Rel _ _ _ _
1492
19 п’ють пити VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1493
20 соду сода NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
1494
21 - - PUNCT _ _ _ _ _ _
1495
- 22 віскі віскі NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
1496
23 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1497
- 24 коктейлі коктейль NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
1498
25 й й CCONJ _ _ _ _ _ _
1499
26 фліпи фліп NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1500
27 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1501
28 де де ADV _ PronType=Rel _ _ _ _
1502
29 негр негр NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
1503
30 з з ADP _ Case=Ins _ _ _ _
1504
31 акомпаніатором акомпаніатор NOUN _ Animacy=Anim|Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ _
1505
32 грають грати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1506
33 шимі шимі NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
1507
34 й й CCONJ _ _ _ _ _ _
1508
35 чарльстон чарльстон NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1509
36 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1510
37 а а CCONJ _ _ _ _ _ _
1511
- 38 гості гість NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
1512
- 39 присяжні присяжний ADJ _ Case=Nom|Number=Plur _ _ _ _
1513
40 ( ( PUNCT _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1514
- 41 є бути VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1515
42 й й CCONJ _ _ _ _ _ _
1516
43 такі такий DET _ Case=Nom|Number=Plur|PronType=Dem _ _ _ Promoted=Yes|SpaceAfter=No
1517
44 ) ) PUNCT _ _ _ _ _ _
1518
45 та та CCONJ _ _ _ _ _ _
1519
46 приблудні приблудний ADJ _ Case=Nom|Number=Plur _ _ _ _
1520
- 47 колишуться колихатися VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1521
48 в в ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1522
49 ритмічній ритмічний ADJ _ Case=Loc|Gender=Fem _ _ _ _
1523
50 ході хода NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem _ _ _ _
1524
51 всесвітнього всесвітній ADJ _ Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
1525
52 танцю танець NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1526
53 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1527
54 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
1528
55 переміг перемогти VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
1529
- 56 усі увесь DET _ Animacy=Inan|Case=Acc|Number=Plur|PronType=Tot _ _ _ _
1530
- 57 інші інший DET _ Animacy=Inan|Case=Acc|Number=Plur|PronType=Ind _ _ _ Promoted=Yes|SpaceAfter=No
1531
58 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1532
59 — — PUNCT _ _ _ _ _ _
1533
60 фокстроту фокстрот NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1534
61 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1535
1536
# sent_id = 263
1537
# text = На підвищенні сидить міцний, мов із закам’янілої гуми, негр.
1538
1 На на ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1539
2 підвищенні підвищення NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Neut _ _ _ _
1540
3 сидить сидіти VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1541
- 4 міцний міцний ADJ _ Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1542
5 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1543
6 мов мов SCONJ _ _ _ _ _ _
1544
7 із із ADP _ Case=Gen _ _ _ _
1545
8 закам’янілої закам’янілий ADJ _ Aspect=Perf|Case=Gen|Gender=Fem|VerbForm=Part|Voice=Act _ _ _ _
1546
9 гуми гума NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
1547
10 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1548
11 негр негр NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1549
12 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1550
1551
# sent_id = 264
1552
# text = В нього чудесний колір обличчя, подібний до поверхні доброго дьогтю, з ледве помітним оливково - шоколадним нальотом.
1553
1 В в ADP _ Case=Gen _ _ _ _
1554
2 нього він PRON _ Case=Gen|Gender=Masc|Person=3|PrepCase=Pre|PronType=Prs _ _ _ _
1555
- 3 чудесний чудесний ADJ _ Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
1556
- 4 колір колір NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
1557
5 обличчя обличчя NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
1558
6 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1559
7 подібний подібний ADJ _ Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc _ _ _ _
1560
8 до до ADP _ Case=Gen _ _ _ _
1561
9 поверхні поверхня NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
1562
10 доброго добрий ADJ _ Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc _ _ _ _
1563
11 дьогтю дьоготь NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1564
12 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1565
- 13 з з ADP _ Case=Ins _ _ _ _
1566
- 14 ледве ледве ADV _ _ _ _ _ _
1567
- 15 помітним помітний ADJ _ Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Masc _ _ _ _
1568
16 оливково оливковий ADJ _ Hyph=Yes _ _ _ _
1569
17 - - PUNCT _ _ _ _ _ _
1570
18 шоколадним шоколадний ADJ _ Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ _
1571
19 нальотом наліт NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1572
20 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1573
1574
# sent_id = 265
1575
# text = Обличчя пропорційне, чудесний короткий ніс, приплюснутий трохи, з ніздрями, що так влучно в ритм музиці можуть роздиматись.
1576
1 Обличчя обличчя NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut _ _ _ _
1577
2 пропорційне пропорційний ADJ _ Case=Nom|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
1578
3 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1579
4 чудесний чудесний ADJ _ Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
1580
5 короткий короткий ADJ _ Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc _ _ _ _
1581
6 ніс ніс NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1582
7 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1583
8 приплюснутий приплюснутий ADJ _ Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Masc|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
1584
9 трохи трохи ADV _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1585
10 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1586
11 з з ADP _ Case=Ins _ _ _ _
1587
- 12 ніздрями ніздря NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1588
13 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1589
14 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
1590
15 так так ADV _ PronType=Dem _ _ _ _
1591
16 влучно влучно ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
1592
17 в в ADP _ Case=Acc _ _ _ _
1593
18 ритм ритм NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
1594
- 19 музиці музика NOUN _ Animacy=Inan|Case=Dat|Gender=Fem _ _ _ _
1595
20 можуть могти VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1596
21 роздиматись роздиматися VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ SpaceAfter=No
1597
22 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1598
1599
# newpar
1600
# sent_id = 266
1601
# text = Перед ним складний набор інструментів, що зв’язані в одно ціле з барабаном.
1602
1 Перед перед ADP _ Case=Ins _ _ _ _
1603
- 2 ним він PRON _ Case=Ins|Gender=Masc|Person=3|PrepCase=Pre|PronType=Prs _ _ _ _
1604
3 складний складний ADJ _ Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc _ _ _ _
1605
4 набор набор NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ _
1606
5 інструментів інструмент NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1607
6 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1608
7 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
1609
8 зв’язані зв’язаний ADJ _ Aspect=Perf|Case=Nom|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
1610
9 в в ADP _ Case=Acc _ _ _ _
1611
10 одно один NUM _ Case=Acc|Gender=Neut|NumType=Card _ _ _ _
1612
- 11 ціле ціле NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut _ _ _ _
1613
12 з з ADP _ Case=Ins _ _ _ _
1614
13 барабаном барабан NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1615
14 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1616
1617
# newpar
1618
# sent_id = 267
1619
# text = За роялем нижче сидить трамп з червоною краваткою на шиї.
1620
1 За за ADP _ Case=Ins _ _ _ _
1621
2 роялем рояль NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ _
1622
3 нижче нижче ADV _ Degree=Cmp _ _ _ _
1623
4 сидить сидіти VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1624
- 5 трамп Трамп NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
1625
6 з з ADP _ Case=Ins _ _ _ _
1626
7 червоною червоний ADJ _ Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Fem _ _ _ _
1627
8 краваткою краватка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
1628
9 на на ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1629
10 шиї шия NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
1630
11 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1631
1632
# sent_id = 268
1633
# text = Очі його повні алкоголю, що перебрали міру й спинилися на напруженому півбожевільному настроєві.
1634
1 Очі око NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur _ _ _ _
1635
- 2 його він DET _ Case=Gen|Gender=Masc|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs _ _ _ _
1636
3 повні повний ADJ _ Case=Nom|Degree=Pos|Number=Plur _ _ _ _
1637
4 алкоголю алкоголь NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1638
5 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1639
6 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
1640
7 перебрали перебрати VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
1641
8 міру міра NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
1642
9 й й CCONJ _ _ _ _ _ _
1643
10 спинилися спинитися VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
1644
11 на на ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1645
12 напруженому напружений ADJ _ Aspect=Perf|Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
1646
13 півбожевільному півбожевільний ADJ _ Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc _ _ _ _
1647
14 настроєві настрій NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1648
15 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1649
1650
# sent_id = 269
1651
# text = Може, він рекордсмен грати цілу добу на роялі без перерви?
1652
1 Може може ADV _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1653
2 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1654
3 він він PRON _ Case=Nom|Gender=Masc|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
1655
4 рекордсмен рекордсмен NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ Promoted=Yes
1656
5 грати грати VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ _
1657
6 цілу цілий ADJ _ Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
1658
7 добу доба NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
1659
8 на на ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1660
9 роялі рояль NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ _
1661
10 без без ADP _ Case=Gen _ _ _ _
1662
11 перерви перерва NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
1663
12 ? ? PUNCT _ _ _ _ _ _
1664
1665
# sent_id = 270
1666
# text = Він акомпанує вечір і цілу ніч і зовсім не механічно.
1667
1 Він він PRON _ Case=Nom|Gender=Masc|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
1668
2 акомпанує акомпанувати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1669
3 вечір вечір NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
1670
4 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
1671
5 цілу цілий ADJ _ Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
1672
6 ніч ніч NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
1673
7 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
1674
8 зовсім зовсім ADV _ _ _ _ _ _
1675
9 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
1676
10 механічно механічно ADV _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1677
11 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1678
1679
# sent_id = 271
1680
# text = Зате негр розпливається в ритмі.
1681
1 Зате зате CCONJ _ _ _ _ _ _
1682
2 негр негр NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
1683
3 розпливається розпливатися VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1684
4 в в ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1685
5 ритмі ритм NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1686
6 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1687
1688
# sent_id = 272
1689
# text = Ось пішов темп фокстроту.
1690
1 Ось ось PART _ _ _ _ _ _
1691
2 пішов піти VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
1692
3 темп темп NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
1693
4 фокстроту фокстрот NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1694
5 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1695
1696
# sent_id = 273
1697
# text = Коливається двотактним човганням людська маса.
1698
1 Коливається коливатися VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1699
2 двотактним двотактний ADJ _ Case=Ins|Gender=Neut _ _ _ _
1700
3 човганням човгання NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Neut _ _ _ _
1701
4 людська людський ADJ _ Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
1702
5 маса маса NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
1703
6 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1704
1705
# sent_id = 274
1706
# text = Інструмент негра підтримує мотивні заклики рояля своїм шумом і бубонінням.
1707
1 Інструмент інструмент NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
1708
2 негра негр NOUN _ Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
1709
3 підтримує підтримувати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1710
- 4 мотивні мотивний ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Number=Plur _ _ _ _
1711
- 5 заклики заклик NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
1712
6 рояля рояль NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
1713
7 своїм свій DET _ Case=Ins|Gender=Masc|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes _ _ _ _
1714
8 шумом шум NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ _
1715
9 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
1716
10 бубонінням бубоніння NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
1717
11 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1718
1719
# sent_id = 275
1720
# text = Раптом ці звуки перериває вступний брязкіт литаври, що, завмираючи, подає голос од натискування ноги.
1721
1 Раптом раптом ADV _ _ _ _ _ _
1722
- 2 ці цей DET _ Animacy=Inan|Case=Acc|Number=Plur|PronType=Dem _ _ _ _
1723
- 3 звуки звук NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
1724
4 перериває переривати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1725
- 5 вступний вступний ADJ _ Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
1726
- 6 брязкіт брязкіт NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
1727
7 литаври литавра NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
1728
8 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1729
9 що що SCONJ _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
1730
10 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1731
- 11 завмираючи завмирати VERB _ Aspect=Imp|Tense=Pres|VerbForm=Conv _ _ _ SpaceAfter=No
1732
12 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1733
13 подає подавати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1734
- 14 голос голос NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
1735
15 од од ADP _ Case=Gen _ _ _ _
1736
16 натискування натискування NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
1737
17 ноги нога NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
1738
18 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1739
1740
# newdoc
1741
# sent_id = 293
1742
# text = Дзядзьо Михась так добре робив печі і пивниці, що після арешту ще цілий рік не міг піти по етапу.
1743
1 Дзядзьо дзядзьо NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ _
1744
2 Михась Михась PROPN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Giv _ _ _ _
1745
3 так так ADV _ PronType=Dem _ _ _ _
1746
4 добре добре ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
1747
5 робив робити VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
1748
- 6 печі піч NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
1749
7 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
1750
- 8 пивниці пивниця NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1751
9 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1752
10 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
1753
11 після після ADP _ Case=Gen _ _ _ _
1754
12 арешту арешт NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
1755
13 ще ще ADV _ _ _ _ _ _
1756
- 14 цілий цілий ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
1757
- 15 рік рік NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
1758
16 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
1759
17 міг могти VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
1760
18 ��іти піти VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf _ _ _ _
1761
19 по по ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1762
20 етапу етап NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1763
21 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1764
1765
# sent_id = 294
1766
# text = Новоприбулі офіцери окупаційного війська і таємної поліції обживалися у містах, містечках і більших селах.
1767
1 Новоприбулі новоприбулий ADJ _ Case=Nom|Number=Plur _ _ _ _
1768
2 офіцери офіцер NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
1769
3 окупаційного окупаційний ADJ _ Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
1770
4 війська військо NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
1771
5 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
1772
6 таємної таємний ADJ _ Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
1773
7 поліції поліція NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
1774
8 обживалися обживатися VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
1775
9 у у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1776
10 містах місто NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Neut|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1777
11 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1778
12 містечках містечко NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Neut|Number=Plur _ _ _ _
1779
13 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
1780
14 більших більший ADJ _ Case=Loc|Degree=Cmp|Number=Plur _ _ _ _
1781
15 селах село NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Neut|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1782
16 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1783
1784
# sent_id = 295
1785
# text = Вони отримували державні помешкання у понищених війною каменицях і віллах.
1786
1 Вони вони PRON _ Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
1787
2 отримували отримувати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
1788
3 державні державний ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Number=Plur _ _ _ _
1789
4 помешкання помешкання NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur _ _ _ _
1790
5 у у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1791
6 понищених понищений ADJ _ Aspect=Perf|Case=Loc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
1792
7 війною війна NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
1793
8 каменицях камениця NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur|Style=Odd _ _ _ _
1794
9 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
1795
10 віллах вілла NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1796
11 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1797
1798
# sent_id = 296
1799
# text = Їм треба було подбати про побут сім’ї, про відчуття домашності і довічності.
1800
1 Їм вони PRON _ Case=Dat|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
1801
2 треба треба ADV _ _ _ _ _ _
1802
3 було бути VERB _ Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
1803
4 подбати подбати VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf _ _ _ _
1804
5 про про ADP _ Case=Acc _ _ _ _
1805
6 побут побут NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
1806
7 сім’ї сім’я NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
1807
8 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1808
9 про про ADP _ Case=Acc _ _ _ _
1809
10 відчуття відчуття NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut _ _ _ _
1810
11 домашності домашність NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
1811
12 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
1812
13 довічності довічність NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
1813
14 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1814
1815
# sent_id = 297
1816
# text = Арештований майстер належав їм.
1817
1 Арештований арештований ADJ _ Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Masc|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
1818
2 майстер майстер NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
1819
3 належав належати VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
1820
4 їм вони PRON _ Case=Dat|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs _ _ _ SpaceAfter=No
1821
5 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1822
1823
# sent_id = 298
1824
# text = Дзядзя забирали на приватні роботи спочатку яремчівські, потім надвірнянські уповноважені.
1825
1 Дзядзя дзядзьо NOUN _ Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ _
1826
2 забирали забирати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
1827
3 на на ADP _ Case=Acc _ _ _ _
1828
4 приватні приватний ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Number=Plur _ _ _ _
1829
5 роботи робота NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
1830
6 спочатку спочатку ADV _ _ _ _ _ _
1831
7 яремчівські яремчівський ADJ _ Case=Nom|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1832
8 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1833
9 потім потім ADV _ PronType=Dem _ _ _ _
1834
10 надвірнянські надвірнянський ADJ _ Case=Nom|Number=Plur _ _ _ _
1835
- 11 уповноважені уповноважений NOUN _ Animacy=Anim|Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Voice=Pass _ _ _ SpaceAfter=No
1836
12 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1837
1838
# sent_id = 299
1839
# text = Нічого дивного.
1840
1 Нічого ніщо PRON _ Animacy=Inan|Case=Gen|PronType=Neg _ _ _ _
1841
- 2 дивного дивне NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
1842
3 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1843
1844
# sent_id = 300
1845
# text = У кінці вісімдесятих ми, солдати совєтської армії, так само робили ремонти у помешканнях офіцерів.
1846
1 У у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1847
2 кінці кінець NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ _
1848
- 3 вісімдесятих вісімдесяті NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Number=Ptan|NumType=Ord _ _ _ _
1849
4 ми ми PRON _ Animacy=Anim|Case=Nom|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs _ _ _ SpaceAfter=No
1850
5 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1851
6 солдати солдат NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
1852
7 совєтської совєтський ADJ _ Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
1853
8 армії армія NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
1854
9 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1855
10 так так ADV _ PronType=Dem _ _ _ _
1856
11 само само ADV _ _ _ _ _ _
1857
12 робили робити VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
1858
13 ремонти ремонт NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
1859
14 у у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1860
15 помешканнях помешкання NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Neut|Number=Plur _ _ _ _
1861
16 офіцерів офіцер NOUN _ Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1862
17 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1863
1864
# sent_id = 301
1865
# text = Врешті якась комісія з Києва виявила, що засуджений такий-то все ще числиться за місцевим слідчим ізолятором, хоча йому цілком виважено призначено перебувати у східних областях Радянського союзу.
1866
1 Врешті врешті ADV _ _ _ _ _ _
1867
2 якась якийсь DET _ Case=Nom|Gender=Fem|PronType=Ind _ _ _ _
1868
3 комісія комісія NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
1869
4 з з ADP _ Case=Gen _ _ _ _
1870
5 Києва Київ PROPN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
1871
6 виявила виявити VERB _ Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
1872
7 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1873
8 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
1874
- 9 засуджений засуджений NOUN _ Animacy=Anim|Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Masc|Voice=Pass _ _ _ _
1875
- 10 такий-то такий-то DET _ Case=Nom|Gender=Masc|PronType=Dem _ _ _ _
1876
- 11 все все ADV _ _ _ _ _ _
1877
12 ще ще ADV _ _ _ _ _ _
1878
13 числиться числитися VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
1879
14 за за ADP _ Case=Ins _ _ _ _
1880
15 місцевим місцевий ADJ _ Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ _
1881
16 слідчим слідчий ADJ _ Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ _
1882
17 ізолятором ізолятор NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1883
18 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1884
19 хоча хоча SCONJ _ _ _ _ _ _
1885
20 йому він PRON _ Case=Dat|Gender=Masc|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
1886
21 цілком цілком ADV _ _ _ _ _ _
1887
22 виважено виважено ADV _ _ _ _ _ _
1888
23 призначено призначити VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=0|VerbForm=Fin _ _ _ _
1889
24 перебувати перебувати VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ _
1890
25 у у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1891
26 східних східний ADJ _ Case=Loc|Number=Plur _ _ _ _
1892
27 областях область NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
1893
28 Радянського радянський ADJ _ Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
1894
29 союзу союз NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1895
30 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1896
1897
# sent_id = 302
1898
# text = Дзядзя відразу ж відправили до Станіслава з призначенням на перший поїзд до Сибіру.
1899
1 Дзядзя дзядзьо NOUN _ Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ _
1900
2 відразу відразу ADV _ _ _ _ _ _
1901
3 ж ж PART _ _ _ _ _ _
1902
4 відправили відправити VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
1903
5 до до ADP _ Case=Gen _ _ _ _
1904
- 6 Станіслава Станіслав PROPN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
1905
- 7 з з ADP _ Case=Ins _ _ _ _
1906
8 призначенням призначення NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Neut _ _ _ _
1907
9 на на ADP _ Case=Acc _ _ _ _
1908
10 перший перший ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|NumType=Ord _ _ _ _
1909
11 поїзд поїзд NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
1910
12 до до ADP _ Case=Gen _ _ _ _
1911
13 Сибіру Сибір PROPN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1912
14 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1913
1914
# sent_id = 303
1915
# text = Знайомий дорівський священик був єдиним, хто зумів завезти йому мішечок сухарів.
1916
1 Знайомий знайомий ADJ _ Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
1917
2 дорівський дорівський ADJ _ Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
1918
3 священик священик NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
1919
4 був бути VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
1920
5 єдиним єдиний ADJ _ Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ Promoted=Yes|SpaceAfter=No
1921
6 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1922
7 хто хто PRON _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|PronType=Rel _ _ _ _
1923
8 зумів зуміти VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
1924
9 завезти завезти VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf _ _ _ _
1925
10 йому він PRON _ Case=Dat|Gender=Masc|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
1926
11 мішечок мішечок NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
1927
12 сухарів сухар NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1928
13 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1929
1930
# sent_id = 304
1931
# text = Отець Головацький не знав, що через кілька років вони стануть родичами, що у Читі дзядзьо одружиться із сестрою жінки його брата.
1932
1 Отець отець NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
1933
- 2 Головацький Головацький PROPN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Sur _ _ _ _
1934
3 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
1935
4 знав знати VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
1936
5 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1937
6 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
1938
7 через через ADP _ Case=Acc _ _ _ _
1939
8 кілька кілька DET _ Case=Acc|Number=Plur|NumType=Card|PronType=Ind _ _ _ _
1940
9 років рік NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
1941
10 вони вони PRON _ Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
1942
- 11 стануть стати VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin _ _ _ _
1943
12 родичами родич NOUN _ Animacy=Anim|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
1944
13 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1945
14 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
1946
15 у у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
1947
16 Читі Чита PROPN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem _ _ _ _
1948
17 дзядзьо дзядзьо NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ _
1949
18 одружиться одружитися VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin _ _ _ _
1950
19 із із ADP _ Case=Ins _ _ _ _
1951
20 сестрою сестра NOUN _ Animacy=Anim|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
1952
21 жінки жінка NOUN _ Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
1953
- 22 його його DET _ Case=Gen|Gender=Masc|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs _ _ _ _
1954
23 брата брат NOUN _ Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1955
24 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1956
1957
# sent_id = 305
1958
# text = І що всі вони повернуться у Карпати.
1959
1 І і CCONJ _ _ _ _ _ _
1960
2 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
1961
3 всі весь DET _ Case=Nom|Number=Plur|PronType=Tot _ _ _ _
1962
4 вони вони PRON _ Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
1963
5 повернуться повернутися VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin _ _ _ _
1964
6 у у ADP _ Case=Acc _ _ _ _
1965
7 Карпати Карпати PROPN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Number=Ptan _ _ _ SpaceAfter=No
1966
8 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1967
1968
# sent_id = 306
1969
# text = Перший поїзд до Сибіру був кримінальним.
1970
1 Перший перший ADJ _ Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|NumType=Ord _ _ _ _
1971
2 поїзд поїзд NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
1972
3 до до ADP _ Case=Gen _ _ _ _
1973
4 Сибіру Сибір PROPN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
1974
5 був бути VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
1975
- 6 кримінальним кримінальний ADJ _ Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1976
7 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1977
1978
# sent_id = 307
1979
# text = Дзядзя вкинули у вагон, і сухарі відразу опинились у пахана.
1980
1 Дзядзя дзядзьо NOUN _ Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ _
1981
2 вкинули вкинути VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
1982
3 у у ADP _ Case=Acc _ _ _ _
1983
4 вагон вагон NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1984
5 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1985
6 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
1986
7 сухарі сухар NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
1987
8 відразу відразу ADV _ _ _ _ _ _
1988
9 опинились опинитися VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
1989
- 10 у у ADP _ Case=Gen _ _ _ _
1990
- 11 пахана пахан NOUN _ Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
1991
12 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
1992
1993
# sent_id = 308
1994
# text = Ясно, що треба було перебазарити.
1995
1 Ясно ясно ADV _ Degree=Pos _ _ _ Promoted=Yes|SpaceAfter=No
1996
2 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
1997
3 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
1998
4 треба треба ADV _ _ _ _ _ _
1999
5 було бути VERB _ Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2000
- 6 перебазарити перебазарити VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf _ _ _ SpaceAfter=No
2001
7 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2002
2003
# sent_id = 309
2004
# text = Кримінальні не любили політичних.
2005
- 1 Кримінальні кримінальний NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
2006
2 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
2007
3 любили любити VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2008
- 4 політичних політичний NOUN _ Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2009
5 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2010
2011
# sent_id = 310
2012
# text = Особливо тоді, коли один політичний потрапляв у цілий вагон кримінальних.
2013
1 Особливо особливо ADV _ _ _ _ _ _
2014
2 тоді тоді ADV _ PronType=Dem _ _ _ SpaceAfter=No
2015
3 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2016
4 коли коли ADV _ PronType=Rel _ _ _ _
2017
5 один один DET _ Case=Nom|Gender=Masc|PronType=Ind _ _ _ _
2018
- 6 політичний політичний NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
2019
7 потрапляв потрапляти VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2020
8 у у ADP _ Case=Acc _ _ _ _
2021
9 цілий цілий ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
2022
10 вагон вагон NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
2023
- 11 кримінальних кримінальний NOUN _ Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2024
12 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2025
2026
# sent_id = 311
2027
# text = Дзядзьо натомість не любив романів.
2028
1 Дзядзьо дзядзьо NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ _
2029
2 натомість натомість ADV _ _ _ _ _ _
2030
3 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
2031
4 любив любити VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2032
5 романів роман NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2033
6 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2034
2035
# sent_id = 312
2036
# text = Він говорив мало, і більшість того, що він говорив, була або жартами і каламбурами, або страшенно дозованими фраґментами власного досвіду, котрі з’являлися як асоціації, що могли залежати лише від дуже персональної логіки ланцюга.
2037
1 Він він PRON _ Case=Nom|Gender=Masc|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
2038
2 говорив говорити VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2039
3 мало мало ADV _ Degree=Pos _ _ _ SpaceAfter=No
2040
4 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2041
5 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
2042
6 більшість більшість NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
2043
- 7 того те PRON _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut|PronType=Dem _ _ _ SpaceAfter=No
2044
8 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2045
- 9 що що PRON _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|PronType=Rel _ _ _ _
2046
10 він він PRON _ Case=Nom|Gender=Masc|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
2047
11 говорив говорити VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
2048
12 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2049
13 була бути VERB _ Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2050
14 або або CCONJ _ _ _ _ _ _
2051
15 жартами жарт NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
2052
16 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
2053
17 каламбурами каламбур NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2054
18 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2055
19 або або CCONJ _ _ _ _ _ _
2056
20 страшенно страшенно ADV _ _ _ _ _ _
2057
21 дозованими дозований ADJ _ Aspect=Imp|Case=Ins|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
2058
22 фраґментами фраґмент NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
2059
23 власного власний ADJ _ Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
2060
24 досвіду досвід NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
2061
25 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2062
26 котрі котрий DET _ Case=Nom|Number=Plur|PronType=Rel _ _ _ _
2063
27 з’являлися з’являтися VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2064
28 як як SCONJ _ _ _ _ _ _
2065
29 асоціації асоціація NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2066
30 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2067
31 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
2068
32 могли могти VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2069
33 залежати залежати VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ _
2070
34 лише лише PART _ _ _ _ _ _
2071
35 від від ADP _ Case=Gen _ _ _ _
2072
36 дуже дуже ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
2073
37 персональної персональний ADJ _ Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
2074
38 логіки логіка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
2075
39 ланцюга ланцюг NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
2076
40 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2077
2078
# sent_id = 313
2079
# text = З-під язика він вийняв половинку жилетки і, ще тримаючи руку біля губ, зробив пальцями той рух, який примусив невагомий шматок сталі пролетіти кілька метрів і заглибитися у дощану стіну якраз біля голови пахана.
2080
1 З-під з-під ADP _ Case=Gen _ _ _ _
2081
2 язика язик NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
2082
3 він він PRON _ Case=Nom|Gender=Masc|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
2083
4 вийняв вийняти VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2084
5 половинку половинка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
2085
6 жилетки жилетка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
2086
7 і і CCONJ _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
2087
8 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2088
9 ще ще ADV _ _ _ _ _ _
2089
10 тримаючи тримати VERB _ Aspect=Imp|Tense=Pres|VerbForm=Conv _ _ _ _
2090
11 руку рука NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
2091
12 біля біля ADP _ Case=Gen _ _ _ _
2092
13 губ губа NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2093
14 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2094
15 зробив зробити VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2095
16 пальцями палець NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
2096
17 той той DET _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|PronType=Dem _ _ _ _
2097
18 рух рух NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
2098
19 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2099
20 який який DET _ Case=Nom|Gender=Masc|PronType=Rel _ _ _ _
2100
21 примусив примусити VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2101
22 невагомий невагомий ADJ _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
2102
23 шматок шматок NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
2103
24 сталі сталь NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
2104
25 пролетіти пролетіти VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf _ _ _ _
2105
26 кілька кілька DET _ Case=Acc|Number=Plur|NumType=Card|PronType=Ind _ _ _ _
2106
27 метрів метр NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
2107
28 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
2108
29 заглибитися заглибитися VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf _ _ _ _
2109
30 у у ADP _ Case=Acc _ _ _ _
2110
31 дощану дощаний ADJ _ Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
2111
32 стіну стіна NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
2112
33 якраз якраз PART _ _ _ _ _ _
2113
34 біля біля ADP _ Case=Gen _ _ _ _
2114
- 35 голови голова NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
2115
36 пахана пахан NOUN _ Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
2116
37 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2117
2118
# sent_id = 315
2119
# text = Аж тоді дзядзьо привітався з тимчасовою хатою так, як мав би вітатися колишній боєць штрафбату.
2120
- 1 Аж аж PART _ _ _ _ _ _
2121
2 тоді тоді ADV _ PronType=Dem _ _ _ _
2122
3 дзядзьо дзядзьо NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ _
2123
4 привітався привітатися VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2124
5 з з ADP _ Case=Ins _ _ _ _
2125
6 тимчасовою тимчасовий ADJ _ Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
2126
7 хатою хата NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
2127
8 так так ADV _ PronType=Dem _ _ _ SpaceAfter=No
2128
9 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2129
10 як як ADV _ PronType=Rel _ _ _ _
2130
11 мав мати VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2131
12 би би PART _ _ _ _ _ _
2132
13 вітатися вітатися VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ _
2133
14 колишній колишній ADJ _ Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
2134
15 боєць боєць NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
2135
16 штрафбату штрафбат NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
2136
17 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2137
2138
# sent_id = 316
2139
# text = Йому віддали сухарі і поступилися місцем біля повітря.
2140
1 Йому він PRON _ Case=Dat|Gender=Masc|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
2141
2 віддали віддати VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2142
- 3 сухарі сухар NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
2143
4 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
2144
5 поступилися поступитися VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2145
6 місцем місце NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Neut _ _ _ _
2146
7 біля біля ADP _ Case=Gen _ _ _ _
2147
8 повітря повітря NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
2148
9 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2149
2150
# sent_id = 317
2151
# text = Поїзд ішов на владімірскій централ .
2152
1 Поїзд поїзд NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
2153
2 ішов іти VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2154
3 на на ADP _ Case=Acc _ _ _ _
2155
4 владімірскій владімірскій ADJ _ Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
2156
5 централ централ NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
2157
6 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2158
2159
# sent_id = 318
2160
# text = Там його щоразу знімали з поїзда, вичисляючи якусь невідповідність.
2161
1 Там там ADV _ PronType=Dem _ _ _ _
2162
2 його він PRON _ Case=Acc|Gender=Masc|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
2163
3 щоразу щоразу ADV _ _ _ _ _ _
2164
4 знімали знімати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2165
5 з з ADP _ Case=Gen _ _ _ _
2166
6 поїзда поїзд NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
2167
7 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2168
8 вичисляючи вичисляти VERB _ Aspect=Imp|Tense=Pres|VerbForm=Conv _ _ _ _
2169
9 якусь якийсь DET _ Case=Acc|Gender=Fem|PronType=Ind _ _ _ _
2170
10 невідповідність невідповідність NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
2171
11 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2172
2173
# sent_id = 319
2174
# text = Багато діб він провів на бетонних підлогах, заллятих водою, у найлеґендарніших етапних тюрмах.
2175
1 Багато багато DET _ Case=Acc|Number=Plur|NumType=Card|PronType=Ind _ _ _ _
2176
2 діб доба NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
2177
3 він він PRON _ Case=Nom|Gender=Masc|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
2178
4 провів провести VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2179
5 на на ADP _ Case=Loc _ _ _ _
2180
6 бетонних бетонний ADJ _ Case=Loc|Number=Plur _ _ _ _
2181
7 підлогах підлога NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2182
8 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2183
9 заллятих заллятий ADJ _ Aspect=Perf|Case=Loc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
2184
10 водою вода NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
2185
11 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2186
12 у у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
2187
- 13 найлеґендарніших найлеґендарніший ADJ _ Case=Loc|Degree=Sup|Number=Plur _ _ _ _
2188
14 етапних етапний ADJ _ Case=Loc|Number=Plur _ _ _ _
2189
15 тюрмах тюрма NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2190
16 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2191
2192
# sent_id = 320
2193
# text = Одна з них була навіть на острові, що дзядзя дуже звеселяло.
2194
1 Одна один DET _ Case=Nom|Gender=Fem|PronType=Ind _ _ _ _
2195
2 з з ADP _ Case=Gen _ _ _ _
2196
3 них вони PRON _ Case=Gen|Number=Plur|Person=3|PrepCase=Pre|PronType=Prs _ _ _ _
2197
4 була бути VERB _ Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2198
5 навіть навіть PART _ _ _ _ _ _
2199
6 на на ADP _ Case=Loc _ _ _ _
2200
7 острові острів NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
2201
8 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2202
9 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
2203
10 дзядзя дзядзьо NOUN _ Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ _
2204
11 дуже дуже ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
2205
12 звеселяло звеселяти VERB _ Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
2206
13 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2207
2208
# sent_id = 321
2209
# text = Зрозуміло, що дзядзьо не любив поліцаїв і міліціянтів.
2210
1 Зрозуміло зрозуміло ADV _ Degree=Pos _ _ _ SpaceAfter=No
2211
2 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2212
3 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
2213
4 дзядзьо дзядзьо NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ _
2214
5 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
2215
6 любив любити VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2216
7 поліцаїв поліцай NOUN _ Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
2217
8 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
2218
9 міліціянтів міліціянт NOUN _ Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2219
10 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2220
2221
# sent_id = 322
2222
# text = Як справжній майстер він казав, що захотіти бути міліціянтом може тільки такий, що не хоче нічого справжнього робити, але добре їсти.
2223
- 1 Як як SCONJ _ _ _ _ _ _
2224
2 справжній справжній ADJ _ Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
2225
3 майстер майстер NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
2226
4 він він PRON _ Case=Nom|Gender=Masc|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
2227
5 казав казати VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
2228
6 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2229
7 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
2230
8 захотіти захотіти VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf _ _ _ _
2231
9 бути бути VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ _
2232
10 міліціянтом міліціянт NOUN _ Animacy=Anim|Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ _
2233
11 може могти VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
2234
12 тільки тільки PART _ _ _ _ _ _
2235
- 13 такий такий DET _ Case=Nom|Gender=Masc|PronType=Dem _ _ _ Promoted=Yes|SpaceAfter=No
2236
14 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2237
15 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
2238
16 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
2239
17 хоче хотіти VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
2240
18 нічого ніщо PRON _ Animacy=Inan|Case=Gen|PronType=Neg _ _ _ _
2241
- 19 справжнього справжнє NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
2242
20 робити робити VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ SpaceAfter=No
2243
21 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2244
22 але але CCONJ _ _ _ _ _ _
2245
23 добре добре ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
2246
24 їсти їсти VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ SpaceAfter=No
2247
25 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2248
2249
# sent_id = 323
2250
# text = І ще мусить мати спеціальну любов до безборонного биття людських тіл.
2251
- 1 І і CCONJ _ _ _ _ _ _
2252
2 ще ще ADV _ _ _ _ _ _
2253
3 мусить мусити VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
2254
4 мати мати VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ _
2255
5 спеціальну спеціальний ADJ _ Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
2256
6 любов любов NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
2257
7 до до ADP _ Case=Gen _ _ _ _
2258
8 безборонного безборонний ADJ _ Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
2259
9 биття биття NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
2260
10 людських людський ADJ _ Case=Gen|Number=Plur _ _ _ _
2261
11 тіл тіло NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2262
12 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2263
2264
# sent_id = 324
2265
# text = Дзядзьо зовсім не дивувався, коли всі перешіптувалися про далекого сусіда, якому, правдоподібно, відбили нирки в міліції десь наприкінці сімдесятих.
2266
1 Дзядзьо дзядзьо NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ _
2267
2 зовсім зовсім ADV _ _ _ _ _ _
2268
3 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
2269
4 дивувався дивуватися VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
2270
5 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2271
- 6 коли коли SCONJ _ _ _ _ _ _
2272
7 всі всі PRON _ Animacy=Anim|Case=Nom|Number=Ptan|PronType=Tot _ _ _ _
2273
8 перешіптувалися перешіптуватися VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2274
9 про про ADP _ Case=Acc _ _ _ _
2275
- 10 далекого далекий ADJ _ Animacy=Anim|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc _ _ _ _
2276
- 11 сусіда сусід NOUN _ Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
2277
12 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2278
- 13 якому який DET _ Case=Dat|Gender=Masc|PronType=Rel _ _ _ SpaceAfter=No
2279
14 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2280
15 правдоподібно правдоподібно ADV _ Degree=Pos _ _ _ SpaceAfter=No
2281
16 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2282
17 відбили відбити VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2283
18 нирки нирка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
2284
19 в в ADP _ Case=Loc _ _ _ _
2285
20 міліції міліція NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem _ _ _ _
2286
- 21 десь десь PART _ _ _ _ _ _
2287
22 наприкінці наприкінці ADP _ Case=Gen _ _ _ _
2288
- 23 сімдесятих сімдесяті NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Number=Ptan|NumType=Ord _ _ _ SpaceAfter=No
2289
24 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2290
2291
# sent_id = 325
2292
# text = Дзядзьо не надто знався на суспільних і державних системах, але вірив у сталість людської природи.
2293
1 Дзядзьо дзядзьо NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ _
2294
2 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
2295
3 надто надто ADV _ _ _ _ _ Promoted=Yes
2296
4 знався знатися VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2297
5 на на ADP _ Case=Loc _ _ _ _
2298
6 суспільних суспільний ADJ _ Case=Loc|Number=Plur _ _ _ _
2299
7 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
2300
8 державних державний ADJ _ Case=Loc|Number=Plur _ _ _ _
2301
9 системах система NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2302
10 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2303
11 але але CCONJ _ _ _ _ _ _
2304
12 вірив вірити VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2305
13 у у ADP _ Case=Acc _ _ _ _
2306
14 сталість сталість NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ _
2307
15 людської людський ADJ _ Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
2308
16 природи природа NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
2309
17 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2310
2311
# sent_id = 326
2312
# text = Коли хтось застрелив жінку, яка жила ще ближче від лісу, ніж ми, дзядзьо вирішив знищити свій фльоберт, який зберігався у таємній пивничці під хатою ще з тридцятих років.
2313
1 Коли коли ADV _ PronType=Rel _ _ _ _
2314
2 хтось хтось PRON _ Animacy=Anim|Case=Nom|PronType=Ind _ _ _ _
2315
3 застрелив застрелити VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2316
4 жінку жінка NOUN _ Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
2317
5 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2318
6 яка який DET _ Case=Nom|Gender=Fem|PronType=Rel _ _ _ _
2319
7 жила жити VERB _ Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2320
- 8 ще ще ADV _ _ _ _ _ _
2321
9 ближче ближче ADV _ Degree=Cmp _ _ _ _
2322
10 від від ADP _ Case=Gen _ _ _ _
2323
11 лісу ліс NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
2324
12 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2325
13 ніж ніж SCONJ _ _ _ _ _ _
2326
14 ми ми PRON _ Animacy=Anim|Case=Nom|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs _ _ _ SpaceAfter=No
2327
15 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2328
16 дзядзьо дзядзьо NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ _
2329
17 вирішив вирішити VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2330
18 знищити знищити VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf _ _ _ _
2331
19 свій свій DET _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes _ _ _ _
2332
20 фльоберт фльоберт NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ SpaceAfter=No
2333
21 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2334
22 який який DET _ Case=Nom|Gender=Masc|PronType=Rel _ _ _ _
2335
23 зберігався зберігатися VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2336
24 у у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
2337
25 таємній таємний ADJ _ Case=Loc|Gender=Fem _ _ _ _
2338
26 пивничці пивничка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem _ _ _ _
2339
27 під під ADP _ Case=Ins _ _ _ _
2340
28 хатою хата NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
2341
29 ще ще ADV _ _ _ _ _ _
2342
30 з з ADP _ Case=Gen _ _ _ _
2343
31 тридцятих тридцятий ADJ _ Case=Gen|Number=Plur|NumType=Ord _ _ _ _
2344
32 років рік NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2345
33 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2346
2347
# sent_id = 327
2348
# text = Дільничний міліціянт почав ходити надто близько.
2349
1 Дільничний дільничний ADJ _ Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
2350
2 міліціянт міліціянт NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
2351
3 почав почати VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2352
4 ходити ходити VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ _
2353
5 надто надто ADV _ _ _ _ _ _
2354
6 близько близько ADV _ Degree=Pos _ _ _ SpaceAfter=No
2355
7 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2356
2357
# sent_id = 328
2358
# text = Між нашою хатою і домом убитої не було жодних осель, лише поле, городи, сади, яри і зарості шипшини.
2359
1 Між між ADP _ Case=Ins _ _ _ _
2360
2 нашою наш DET _ Case=Ins|Gender=Fem|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs _ _ _ _
2361
3 хатою хата NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
2362
4 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
2363
5 домом дім NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ _
2364
6 убитої убитий ADJ _ Aspect=Perf|Case=Gen|Gender=Fem|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ Promoted=Yes
2365
7 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
2366
8 було бути VERB _ Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2367
9 жодних жодний DET _ Case=Gen|Number=Plur|PronType=Neg _ _ _ _
2368
10 осель оселя NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2369
11 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2370
12 лише лише SCONJ _ _ _ _ _ _
2371
- 13 поле поле NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
2372
14 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2373
- 15 городи город NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2374
16 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2375
- 17 сади сад NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2376
18 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2377
- 19 яри яр NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
2378
20 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
2379
- 21 зарості зарість NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
2380
22 шипшини шипшина NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
2381
23 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2382
2383
# sent_id = 329
2384
# text = Небіжка часто приходила до нас, вони з дзядзем сиділи вечорами на лавці під сливками.
2385
1 Небіжка небіжка NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
2386
2 часто часто ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
2387
3 приходила приходити VERB _ Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2388
4 до до ADP _ Case=Gen _ _ _ _
2389
5 нас ми PRON _ Animacy=Anim|Case=Gen|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs _ _ _ SpaceAfter=No
2390
6 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2391
7 вони вони PRON _ Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
2392
8 з з ADP _ Case=Ins _ _ _ _
2393
9 дзядзем дзядзьо NOUN _ Animacy=Anim|Case=Ins|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ _
2394
10 сиділи сидіти VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2395
11 вечорами вечір NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
2396
12 на на ADP _ Case=Loc _ _ _ _
2397
13 лавці лавка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem _ _ _ _
2398
14 під під ADP _ Case=Ins _ _ _ _
2399
15 сливками сливка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2400
16 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2401
2402
# sent_id = 330
2403
# text = Дзядзьо любив свого фльоберта, але розумів, що настав час, коли рушниця, навіть зовсім чиста й унікального калібру, повинна бути зліквідована, щоби не бути знайденою міліцією у хаті.
2404
1 Дзядзьо дзядзьо NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ _
2405
2 любив любити VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2406
- 3 свого свій DET _ Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes _ _ _ _
2407
- 4 фльоберта фльоберт NOUN _ Animacy=Inan|Animacy[gram]=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ SpaceAfter=No
2408
5 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2409
6 але але CCONJ _ _ _ _ _ _
2410
- 7 розумів розуміти VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
2411
8 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2412
9 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
2413
10 настав настати VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2414
- 11 час час NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
2415
12 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2416
13 коли коли SCONJ _ _ _ _ _ _
2417
14 рушниця рушниця NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
2418
15 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2419
16 навіть навіть PART _ _ _ _ _ _
2420
17 зовсім зовсім ADV _ _ _ _ _ _
2421
18 чиста чистий ADJ _ Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem _ _ _ _
2422
19 й й CCONJ _ _ _ _ _ _
2423
20 унікального унікальний ADJ _ Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc _ _ _ _
2424
21 калібру калібр NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
2425
22 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2426
23 повинна повинний ADJ _ Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
2427
24 бути бути VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ _
2428
25 зліквідована зліквідований ADJ _ Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Fem|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ SpaceAfter=No
2429
26 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2430
27 щоби щоби SCONJ _ _ _ _ _ _
2431
28 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
2432
29 бути бути VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf _ _ _ _
2433
30 знайденою знайдений ADJ _ Aspect=Perf|Case=Ins|Gender=Fem|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ _
2434
31 міліцією міліція NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
2435
32 у у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
2436
33 хаті хата NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
2437
34 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2438
2439
# sent_id = 331
2440
# text = Нам дзядзьо подарував кількадесят блискучих патронів.
2441
1 Нам ми PRON _ Animacy=Anim|Case=Dat|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs _ _ _ _
2442
2 дзядзьо дзядзьо NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ _
2443
3 подарував подарувати VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2444
4 кількадесят кількадесят NUM _ Case=Acc|Number=Plur|NumType=Card _ _ _ _
2445
5 блискучих блискучий ADJ _ Case=Gen|Degree=Pos|Number=Plur _ _ _ _
2446
6 патронів патрон NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2447
7 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2448
2449
# sent_id = 332
2450
# text = Під горбом, на якому наша хата і сад, була залізнична колія.
2451
1 Під під ADP _ Case=Ins _ _ _ _
2452
2 горбом горб NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
2453
3 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2454
4 на на ADP _ Case=Loc _ _ _ _
2455
5 якому який DET _ Case=Loc|Gender=Masc|PronType=Rel _ _ _ Promoted=Yes
2456
6 наша наш DET _ Case=Nom|Gender=Fem|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs _ _ _ _
2457
7 хата хата NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
2458
8 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
2459
9 сад сад NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
2460
10 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2461
11 була бути VERB _ Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2462
12 залізнична залізничний ADJ _ Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
2463
13 колія колія NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
2464
14 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2465
2466
# sent_id = 333
2467
# text = Але ми вже трохи розумілися на таких речах і відійшли колією досить далеко від хати.
2468
1 Але але CCONJ _ _ _ _ _ _
2469
2 ми ми PRON _ Animacy=Anim|Case=Nom|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs _ _ _ _
2470
3 вже вже ADV _ _ _ _ _ _
2471
4 трохи трохи ADV _ _ _ _ _ _
2472
5 розумілися розумітися VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2473
6 на на ADP _ Case=Loc _ _ _ _
2474
7 таких такий DET _ Case=Loc|Number=Plur|PronType=Dem _ _ _ _
2475
8 речах річ NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
2476
9 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
2477
10 відійшли відійти VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2478
11 колією колія NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
2479
12 досить досить ADV _ _ _ _ _ _
2480
13 далеко далеко ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
2481
14 від від ADP _ Case=Gen _ _ _ _
2482
15 хати хата NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
2483
16 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2484
2485
# sent_id = 334
2486
# text = Тоді поскладали патрони на рейку.
2487
1 Тоді тоді ADV _ PronType=Dem _ _ _ _
2488
2 поскладали поскладати VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2489
3 патрони патрон NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
2490
4 на на ADP _ Case=Acc _ _ _ _
2491
5 рейку рейка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
2492
6 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2493
2494
# sent_id = 335
2495
# text = Над’їхав вечірній рахівський, з вікон виглядали пасажири.
2496
1 Над’їхав над’їхати VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2497
2 вечірній вечірній ADJ _ Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
2498
- 3 рахівський рахівський NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ Promoted=Yes|SpaceAfter=No
2499
4 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2500
5 з з ADP _ Case=Gen _ _ _ _
2501
6 вікон вікно NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur _ _ _ _
2502
7 виглядали виглядати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2503
8 пасажири пасажир NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2504
9 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2505
2506
# sent_id = 336
2507
# text = Шістдесят патронів при такій швидкості створили ефект повного шмайсерівського маґазина.
2508
1 Шістдесят шістдесят NUM _ Case=Nom|Number=Plur|NumType=Card _ _ _ _
2509
2 патронів патрон NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
2510
3 при при ADP _ Case=Loc _ _ _ _
2511
4 такій такий DET _ Case=Loc|Gender=Fem|PronType=Dem _ _ _ _
2512
5 швидкості швидкість NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem _ _ _ _
2513
6 створили створити VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2514
7 ефект ефект NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ _
2515
8 повного повний ADJ _ Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc _ _ _ _
2516
9 шмайсерівського шмайсерівський ADJ _ Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ _
2517
- 10 маґазина маґазин NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
2518
11 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2519
2520
# sent_id = 337
2521
# text = Машиніст загальмував, вискочив зі своєї кабіни і скотився в яр.
2522
1 Машиніст машиніст NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
2523
2 загальмував загальмувати VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
2524
3 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2525
4 вискочив вискочити VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2526
5 зі зі ADP _ Case=Gen _ _ _ _
2527
6 своєї свій DET _ Case=Gen|Gender=Fem|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes _ _ _ _
2528
7 кабіни кабіна NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
2529
8 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
2530
9 скотився скотитися VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2531
10 в в ADP _ Case=Acc _ _ _ _
2532
11 яр яр NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
2533
12 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2534
2535
# sent_id = 338
2536
# text = Поїзди і колія були частиною нашого щоденного життя.
2537
1 Поїзди поїзд NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
2538
2 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
2539
3 колія колія NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
2540
4 були бути VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2541
5 частиною частина NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
2542
6 нашого наш DET _ Case=Gen|Gender=Neut|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs _ _ _ _
2543
7 щоденного щоденний ADJ _ Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ _
2544
8 життя життя NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
2545
9 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2546
2547
# sent_id = 339
2548
# text = Коли їхали вантажні, тряслася хата.
2549
- 1 Коли коли ADV _ PronType=Rel _ _ _ _
2550
2 їхали їхати VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2551
3 вантажні вантажний ADJ _ Case=Nom|Number=Plur _ _ _ Promoted=Yes|SpaceAfter=No
2552
4 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2553
5 тряслася трястися VERB _ Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2554
6 хата хата NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
2555
7 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2556
2557
# sent_id = 340
2558
# text = Особливо це відчувалося вночі, ліжко вібрувало, як при середньому землетрусі.
2559
1 Особливо особливо ADV _ _ _ _ _ _
2560
2 це це PRON _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut|PronType=Dem _ _ _ _
2561
3 відчувалося відчуватися VERB _ Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2562
4 вночі вночі ADV _ _ _ _ _ SpaceAfter=No
2563
5 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2564
6 ліжко ліжко NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut _ _ _ _
2565
7 вібрувало вібрувати VERB _ Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
2566
8 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2567
9 як як SCONJ _ _ _ _ _ _
2568
10 при при ADP _ Case=Loc _ _ _ _
2569
11 середньому середній ADJ _ Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ _
2570
12 землетрусі землетрус NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
2571
13 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2572
2573
# sent_id = 341
2574
# text = На стриху додавався ще один бал.
2575
1 На на ADP _ Case=Loc _ _ _ _
2576
2 стриху стрих NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Style=Rare _ _ _ _
2577
3 додавався додаватися VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2578
- 4 ще ще ADV _ _ _ _ _ _
2579
5 один один NUM _ Case=Nom|Gender=Masc|NumType=Card _ _ _ _
2580
6 бал бал NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
2581
7 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2582
2583
# sent_id = 342
2584
# text = Коли справді стався землетрус десь у вісімдесят першому, наша сім’я була єдиною з кількаповерхової камениці у Франківську, котра ніяк не зреаґувала на трясення.
2585
- 1 Коли коли ADV _ PronType=Rel _ _ _ _
2586
2 справді справді ADV _ _ _ _ _ _
2587
3 стався статися VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2588
- 4 землетрус землетрус NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc _ _ _ _
2589
- 5 десь десь PART _ _ _ _ _ _
2590
- 6 у у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
2591
- 7 вісімдесят вісімдесят NUM _ Case=Nom|Number=Plur|NumType=Card _ _ _ Promoted=Yes
2592
- 8 першому перший NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|NumType=Ord _ _ _ SpaceAfter=No
2593
9 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2594
10 наша наш DET _ Case=Nom|Gender=Fem|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs _ _ _ _
2595
11 сім’я сім’я NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
2596
12 була бути VERB _ Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2597
13 єдиною єдиний ADJ _ Case=Ins|Gender=Fem _ _ _ _
2598
14 з з ADP _ Case=Gen _ _ _ _
2599
15 кількаповерхової кількаповерховий ADJ _ Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
2600
- 16 камениці камениця NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Style=Odd _ _ _ _
2601
17 у у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
2602
18 Франківську Франківськ PROPN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
2603
19 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2604
20 котра котрий DET _ Case=Nom|Gender=Fem|PronType=Rel _ _ _ _
2605
21 ніяк ніяк ADV _ PronType=Neg _ _ _ _
2606
22 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
2607
- 23 зреаґувала зреаґувати VERB _ Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2608
24 на на ADP _ Case=Acc _ _ _ _
2609
25 трясення трясення NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|Style=Odd _ _ _ SpaceAfter=No
2610
26 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2611
2612
# sent_id = 343
2613
# text = Сусіди у піжамах, з паспортами й ощадними книжками стояли на середині вулиці і з жалем дивилися на наші вікна.
2614
1 Сусіди сусід NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
2615
2 у у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
2616
3 піжамах піжама NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2617
4 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2618
5 з з ADP _ Case=Ins _ _ _ _
2619
6 паспортами паспорт NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur _ _ _ _
2620
7 й й CCONJ _ _ _ _ _ _
2621
8 ощадними ощадний ADJ _ Case=Ins|Number=Plur _ _ _ _
2622
9 книжками книжка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ _
2623
10 стояли стояти VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2624
11 на на ADP _ Case=Loc _ _ _ _
2625
12 середині середина NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem _ _ _ _
2626
- 13 вулиці вулиця NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
2627
14 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
2628
15 з з ADP _ Case=Ins _ _ _ _
2629
16 жалем жаль NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ _
2630
17 дивилися дивитися VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2631
18 на на ADP _ Case=Acc _ _ _ _
2632
19 наші наш DET _ Animacy=Inan|Case=Acc|Number=Plur|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs _ _ _ _
2633
20 вікна вікно NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2634
21 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2635
2636
# sent_id = 344
2637
# text = Дзядзьо тим часом стукав якимось патиком у стелю, бо думав, що тамтешні діти їздять серед ночі на ровері, а мама питалася у брата, нащо він трясе ліжком.
2638
1 Дзядзьо дзядзьо NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|Style=Odd _ _ _ _
2639
2 тим той DET _ Case=Ins|Gender=Masc|PronType=Dem _ _ _ _
2640
3 часом час NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ _
2641
4 стукав стукати VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2642
5 якимось якийсь DET _ Case=Ins|Gender=Masc|PronType=Ind _ _ _ _
2643
6 патиком патик NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc _ _ _ _
2644
7 у у ADP _ Case=Acc _ _ _ _
2645
8 стелю стеля NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem _ _ _ SpaceAfter=No
2646
9 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2647
10 бо бо SCONJ _ _ _ _ _ _
2648
11 думав думати VERB _ Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
2649
12 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2650
13 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
2651
14 тамтешні тамтешній ADJ _ Case=Nom|Number=Plur _ _ _ _
2652
15 діти діти NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Number=Ptan _ _ _ _
2653
16 їздять їздити VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
2654
17 серед серед ADP _ Case=Gen _ _ _ _
2655
18 ночі ніч NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
2656
19 на на ADP _ Case=Loc _ _ _ _
2657
20 ровері ровер NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
2658
21 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2659
22 а а CCONJ _ _ _ _ _ _
2660
23 мама мама NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Fem _ _ _ _
2661
24 питалася питатися VERB _ Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2662
- 25 у у ADP _ Case=Gen _ _ _ _
2663
- 26 брата брат NOUN _ Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc _ _ _ SpaceAfter=No
2664
27 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2665
- 28 нащо нащо ADV _ _ _ _ _ _
2666
29 він він PRON _ Case=Nom|Gender=Masc|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
2667
30 трясе трясти VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin _ _ _ _
2668
31 ліжком ліжко NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Neut _ _ _ SpaceAfter=No
2669
32 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2670
2671
# sent_id = 345
2672
# text = Лише тета Міра, яка спала у своїй кімнаті у вузькій щілині між стосами книжок, була впевнена, що станеться те, чого вона завжди боялася, про що часто думала — колись буде трясення з��млі і її завалить книжками.
2673
1 Лише лише PART _ _ _ _ _ _
2674
2 тета тета NOUN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Fem|Style=Odd _ _ _ _
2675
3 Міра Міра PROPN _ Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Fem|NameType=Giv _ _ _ SpaceAfter=No
2676
4 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2677
5 яка який DET _ Case=Nom|Gender=Fem|PronType=Rel _ _ _ _
2678
6 спала спати VERB _ Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2679
7 у у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
2680
8 своїй свій DET _ Case=Loc|Gender=Fem|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes _ _ _ _
2681
9 кімнаті кімната NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem _ _ _ _
2682
10 у у ADP _ Case=Loc _ _ _ _
2683
11 вузькій вузький ADJ _ Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem _ _ _ _
2684
12 щілині щілина NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem _ _ _ _
2685
13 між між ADP _ Case=Ins _ _ _ _
2686
- 14 стосами стос NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur|Style=Rare _ _ _ _
2687
15 книжок книжка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2688
16 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2689
17 була бути VERB _ Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2690
18 впевнена впевнений ADJ _ Aspect=Perf|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|VerbForm=Part|Voice=Pass _ _ _ SpaceAfter=No
2691
19 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2692
20 що що SCONJ _ _ _ _ _ _
2693
21 станеться статися VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin _ _ _ _
2694
22 те те PRON _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut|PronType=Dem _ _ _ SpaceAfter=No
2695
23 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2696
24 чого що PRON _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut|PronType=Rel _ _ _ _
2697
25 вона вона PRON _ Case=Nom|Gender=Fem|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
2698
26 завжди завжди ADV _ PronType=Tot _ _ _ _
2699
27 боялася боятися VERB _ Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ SpaceAfter=No
2700
28 , , PUNCT _ _ _ _ _ _
2701
29 про про ADP _ Case=Acc _ _ _ _
2702
- 30 що що PRON _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|PronType=Rel _ _ _ _
2703
31 часто часто ADV _ Degree=Pos _ _ _ _
2704
32 думала думати VERB _ Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2705
33 — — PUNCT _ _ _ _ _ _
2706
34 колись колись ADV _ PronType=Ind _ _ _ _
2707
35 буде бути VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin _ _ _ _
2708
- 36 трясення трясення NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut|Style=Odd _ _ _ _
2709
37 землі земля NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem _ _ _ _
2710
38 і і CCONJ _ _ _ _ _ _
2711
39 її вона PRON _ Case=Acc|Gender=Fem|Person=3|PronType=Prs _ _ _ _
2712
40 завалить завалити VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin _ _ _ _
2713
41 книжками книжка NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plur _ _ _ SpaceAfter=No
2714
42 . . PUNCT _ _ _ _ _ _
2715
2716
# sent_id = 346
2717
# text = А тому навіть не намагалася вийти з кімнати.
2718
- 1 А а CCONJ _ _ _ _ _ _
2719
2 тому тому ADV _ PronType=Dem _ _ _ _
2720
3 навіть навіть PART _ _ _ _ _ _
2721
4 не не PART _ Polarity=Neg _ _ _ _
2722
5 намагалася намагатися VERB _ Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ _ _
2723
6 вийти вийти VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf _ _ _ _
2724